pickel back fat b***h là gì - Nghĩa của từ pickel back fat b***h

pickel back fat b***h có nghĩa là

Khi bạn nhìn thấy một cô gái béo với rất nhiều cuộnmụn nhọt trên lưng!

Thí dụ

Ex .1 Wow bạn thấy rằng Pickel Back Fat B *** H ở đằng kia! Ex.2 Đó là trở lại chất béo B *** H cần có được một chiếc áo lớn hơn!