Top 7 quy định về giao tiếp ứng xử với người bệnh 2023

Top 1: Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh

Tác giả: tihe.org.vn - Nhận 173 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh được thể hiện bằng lời nói, thái độ và hành vi văn hóa trong mối quan hệ giữa thầy thuốc và nhân viên y tế với người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến làm việc và mối quan hệ đồng nghiệp. Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4031/ 2001/ Q?-BYT,ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế)I. Quy định chung1. Giao tiếp. trong các cơ sở khám, chữa bệnh được thể hiện bằng lời nói, thái độ và hành v
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cho người nhà người bệnh vào thăm theo giờ quy định. 2. Khi người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến phòng khám, thầy thuốc và nhân viên khoa ...Hướng dẫn cho người nhà người bệnh vào thăm theo giờ quy định. 2. Khi người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến phòng khám, thầy thuốc và nhân viên khoa ... ...

Top 2: Thông tư 07/2014/TT-BYT Quy tắc ứng xử của công viên chức ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 236 lượt đánh giá
Tóm tắt: . BỘ Y TẾ --------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 07/2014/TT-BYT. Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014. THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 09 tháng 12 năm 2005;Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bện
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 2, 2014 · Những việc phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú: a) Khẩn trương tiếp đón, bố trí giường cho người bệnh, hướng dẫn và giải thích nội quy, ...25 thg 2, 2014 · Những việc phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú: a) Khẩn trương tiếp đón, bố trí giường cho người bệnh, hướng dẫn và giải thích nội quy, ... ...

Top 3: Theo quy tắc ứng xử tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh những việc ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 241 lượt đánh giá
Tóm tắt: Những việc mà công chức, viên chức y tế phải làm theo quy tắc ứng xử tại cơ sở. khám bệnh, chữa bệnh là gì?. Theo quy tắc ứng xử tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh những việc mà công chức, viên chức y tế không được làm là gì?. Công chức, viên chức y tế thực hành tốt quy tắc ứng xử tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được khen thưởng thế nào? Cho tôi hỏi những việc những việc mà công chức, viên chức y tế phải làm và không được làm theo quy tắc ứng xử tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là gì? Công chức,
Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 10, 2022 · - Hướng dẫn, dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về sử dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh ...11 thg 10, 2022 · - Hướng dẫn, dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về sử dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh ... ...

Top 4: Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế năm 2023

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 209 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. 2. Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp. 3. Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. 4. Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 5. Quy tắc ứng xử của lãnh đạo, quản lý cơ sở y tế Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế năm 2023 (Hình từ Internet)Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như s
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 8, 2023 · + Hướng dẫn, dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về sử dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh ...30 thg 8, 2023 · + Hướng dẫn, dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về sử dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh ... ...

Top 5: Kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc người bệnh | BvNTP

Tác giả: bvnguyentriphuong.com.vn - Nhận 150 lượt đánh giá
Tóm tắt: PHẦN LÝ THUYẾTKHÁI NIỆM GIAO TIẾP, KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬCác khái niệmGiao tiếp là hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa con người với con người. Trong quá trình đó, các bên tham gia tạo ra hoặc chia sẻ thông tin, cảm xúc với nhau nhằm đạt được mục đích giao tiếp.Ví dụ: Hàng ngày, tại các bệnh. viện, cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên giao tiếp với nhau và giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Trong quá trình giao tiếp đó, hai bên không chỉ chia sẻ thông tin (về công việc, về bệnh tật, về
Khớp với kết quả tìm kiếm: Những hành vi cần tránh trong quan hệ ứng xử với đồng nghiệp: Tò mò về đời tư, bình luận xấu sau lưng, can thiệp sâu vào chuyện gia đình, dựng chuyện để gây ảnh ...Những hành vi cần tránh trong quan hệ ứng xử với đồng nghiệp: Tò mò về đời tư, bình luận xấu sau lưng, can thiệp sâu vào chuyện gia đình, dựng chuyện để gây ảnh ... ...

Top 6: Nguyên tắc trong giao tiếp ứng xử - BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU

Tác giả: bvsannhicamau.vn - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: BÀI 1: NGUYÊN TẮC TRONG GIAO TIẾP ỨNG XỬNgày nay giao tiếp là một trong các yếu tố quan trọng làm tăng hiệu quả của việc chăm sóc và điều trị. Do đó, một người thầy thuốc giỏi không những cần phải có kiến thức chuyên môn tốt, tay nghề thành thạo, mà đòi hỏi phải có lòng nhân ái và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử.Muốn hoạt động giao tiếp có hiệu quả thì cần phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau đây: - Tôn trọng. Thể hiện thái độ tôn trọng đối với các bên cùng tham gia giao tiếp là nguyên tắc hà
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đặc biệt cần quan tâm đến mức độ bệnh nặng và các đối tượng người bệnh cần được ưu tiên cứu chữa theo quy định. - Phù hợp hoàn cảnh. Đây là nguyên tắc phản ánh ...Đặc biệt cần quan tâm đến mức độ bệnh nặng và các đối tượng người bệnh cần được ưu tiên cứu chữa theo quy định. - Phù hợp hoàn cảnh. Đây là nguyên tắc phản ánh ... ...

Top 7: Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám ...

Tác giả: lawnet.vn - Nhận 229 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang là sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến quy tắc ứng xử của công, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Công chức, viên chức y tế. thực hiện quy tắc ứng xử
Khớp với kết quả tìm kiếm: Những việc phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú: a) Khẩn trương tiếp đón, bố trí giường cho người bệnh, hướng dẫn và giải thích nội quy, quy định của ...Những việc phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú: a) Khẩn trương tiếp đón, bố trí giường cho người bệnh, hướng dẫn và giải thích nội quy, quy định của ... ...