willy breath là gì - Nghĩa của từ willy breath

willy breath có nghĩa là

Mùi Gasy xuất phát từ sâu bên trong cổ họng sau khi người ta bị hút vào nhiều Willies ....

Thí dụ

"Cô gái chết tiệt .... wats dat ..... u có một số hơi thở nghiêm trọng !!!!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết willy breath là gì - Nghĩa của từ willy breath