Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 16 tháng 2 năm 2012

  • Miền Trung
  • Thứ hai
  • Thứ ba
  • Thứ tư
  • Thứ năm
  • Thứ sáu
  • Thứ bảy
  • Ch nhật

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 07/12/2022

XSDNG
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
603
 1 
2,6,722,3,4,5
8
0,2,3,433
243,62,8,9
25 
4260,2,9
772,7
2,48 
4,6,999

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 03/12/2022

XSDNG
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
 05,7
1,6,911,2,5
127
638
64 
0,1,62,75 
7,961,3,4,52
0,275,6,8,9
3,78 
791,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 30/11/2022

XSDNG
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
604
 12,4,92
1,52 
535
0,1,9248,9
3,5,952,3,5,6
5,960
87 
487
12,4942,5,6

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 26/11/2022

XSDNG
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
502
 13,4,7
026,8
1,42,535
1,6432
3,6,750,3
2,864,5
1,7,8275,7
286,72
 9 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 23/11/2022

XSDNG
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
1,5,702,6
 10,2,3
0,1,222,3,5,7
1,236
 4 
2,550,5,7
0,3,666,7
2,5,6,970
 8 
997,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 19/11/2022

XSDNG
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
90 
2,41 
 21,3,7
23 
6,941,62,7,8
9
 56,8
42,564,8
2,4,72,8772
4,5,687
490,4