172 hoàng văn thái thanh xuân hà nô i năm 2024

1. Phường Nhân Chính

Nhà thuốc Ngọc Hân 24h

Địa chỉ: Số 58 ngõ 53 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 58 ngõ 53 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0345775758

Nhà thuốc Minh Trí

Địa chỉ: 112 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 112 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0972329325

Nhà thuốc Hồng Liên

Địa chỉ: Số 15 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 15 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0987487671

Nhà thuốc Phúc An 1

Địa chỉ: Tầng 1 N6c Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 N6c Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466869015

Nhà thuốc Đức Vy

Địa chỉ: 52 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 52 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0977042408

Nhà thuốc Việt Lương 3

Địa chỉ: Nhà 3, Liền Kề Licogi 13 Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Nhà 3, Liền Kề Licogi 13 Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0985117556

Nhà thuốc Thái Hà

Địa chỉ: Số N8A8, phố Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số N8A8, phố Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0338343486

Nhà thuốc Mai Linh

Địa chỉ: 17N7B Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 17N7B Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0947446708

Nhà thuốc Minh Long

Địa chỉ: Số 85 Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 85 Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0972191136

Nhà thuốc Đức Trọng

Địa chỉ: Số 31 Ngõ 213 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 31 Ngõ 213 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0916660936

Nhà thuốc Hải Đăng 2

Địa chỉ: Số 110 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 110 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982819628

Nhà thuốc Minh Nhật

Địa chỉ: 50c, Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 50c, Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0336001618

Nhà thuốc Tốt Rẻ

Địa chỉ: 18n7a Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 18n7a Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0368121789

Nhà thuốc Siêu Thị Thuốc Việt

Địa chỉ: 134 Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 134 Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466811169

Nhà thuốc Ngọc Anh

Địa chỉ: 50 Ngõ 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 50 Ngõ 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0977334586

Nhà thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Tòa Nhà Imperia Sảnh B, 143 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tòa Nhà Imperia Sảnh B, 143 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462610246

Nhà thuốc An Dược

Địa chỉ: Số 17 Ngõ 213 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 17 Ngõ 213 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0348816660

Nhà thuốc ZEPHAR

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0889343991

Nhà thuốc 82 Nhân Hoà

Địa chỉ: Số 82 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 82 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0837001007

Nhà thuốc Tâm Việt

Địa chỉ: Nhà 17 Lô Lk N7b Kđt Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Nhà 17 Lô Lk N7b Kđt Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0965910800

Nhà thuốc Đức Quang

Địa chỉ: Số 111 Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 111 Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0977368184

Nhà thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Tòa B Chung Cư Việt Đức Complex, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tòa B Chung Cư Việt Đức Complex, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462610246

Công ty cổ phần Dược phẩm MAXTRUST

Địa chỉ: Tầng 1 Và Tầng 2, Số 164 Đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 Và Tầng 2, Số 164 Đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02423248899

2. Phường Phương Liệt

Nhà thuốc Thanh Bình

Địa chỉ: Số 56 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 56 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0933009163

Nhà thuốc Đức Minh

Địa chỉ: 26/64 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 26/64 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0989617958

Nhà thuốc Gia Linh

Địa chỉ: Số 11 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 11 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0936712266

Nhà thuốc Hoàng Oanh

Địa chỉ: 1a Phuơng Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 1a Phuơng Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0987757842

Nhà thuốc 48 Nguyễn Văn Trỗi

Địa chỉ: Số 48 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 48 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0977610107

Nhà thuốc Trà Mạnh

Địa chỉ: Số 60 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 60 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982007162

Nhà thuốc Mai Châu

Địa chỉ: Số 22 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 22 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0989559316

Nhà thuốc số 1 Upharma

Địa chỉ: 356 A Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 356 A Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0989301180

nhà thuốc Linh Đan

Địa chỉ: 6 Ngõ 40 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 6 Ngõ 40 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0329196058

Nhà thuốc Hiển

Địa chỉ: 136 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 136 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0777525555

3. Phường Khương Đình

Nhà thuốc Minh Thanh

Địa chỉ: Số 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0979899178

Nhà thuốc Thanh Xuân

Địa chỉ: Số 14 Ngõ 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 14 Ngõ 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0983890295

Hộ kinh doanh Nhà thuốc An Tâm Pharmacy

Địa chỉ: Số 523A Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 523A Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0988671978

Nhà thuốc Tuấn Hùng

Địa chỉ: Số 340 Khương Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 340 Khương Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0984105342

Nhà thuốc Nguyên Anh

Địa chỉ: 42 Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 42 Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982796818

Nhà thuốc Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 389 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 389 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0964391915

Nhà thuốc Dũng Phương

Địa chỉ: Số 45 Ngõ 420 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 45 Ngõ 420 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0904534899

Nhà thuốc Đức Phương

Địa chỉ: Số 114 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 114 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0969722814

Nhà thuốc Nhân Dân

Địa chỉ: Tt04- 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tt04- 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0946748340

nhà thuốc mỹ duyên

Địa chỉ: 55/509 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 55/509 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0984111317

Nhà thuốc Khánh Huyền

Địa chỉ: Số 23, Ngách 1/62 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 23, Ngách 1/62 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0968726690

Nhà Thuốc Tiến Bảo

Địa chỉ: 100 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 100 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0978245360

4. Phường Thanh Xuân Trung

Nhà thuốc Phương Thái

Địa chỉ: Số 157 Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 157 Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0396969628

Nhà thuốc 109 Quan Nhân

Địa chỉ: 109 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 109 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0857176676

Nhà thuốc Việt Đức

Địa chỉ: Số 56 Ngõ 328 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 56 Ngõ 328 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0979909129

Nhà thuốc Hải Đăng 1

Địa chỉ: Số 142 Phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 142 Phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982819628

Nhà thuốc Hải Đăng 3

Địa chỉ: Số 116 Phố Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 116 Phố Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982819628

Quầy thuốc Linh Chi

Địa chỉ: Quầy 304 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Quầy 304 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0912570890

Nhà thuốc Hải Đăng

Địa chỉ: Số 140 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 140 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982819628

Nhà thuốc Gia Nghĩa

Địa chỉ: Số 80 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 80 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0365580913

Nhà thuốc Hoàng Minh

Địa chỉ: Số 138 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 138 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0965544381

Nhà thuốc An Bình

Địa chỉ: Sảnh C- D Toà Imperia, Số 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Sảnh C- D Toà Imperia, Số 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0394229358

Nhà thuốc Tuệ Tâm

Địa chỉ: Số 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0931415888

Nhà thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Chưng Cư Gold Season, Số 47 Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Chưng Cư Gold Season, Số 47 Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462610246

Nhà thuốc Dược Hà Nội 1

Địa chỉ: Số 172 Phố Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 172 Phố Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0326688253

Nhà Thuốc Trang Anh

Địa chỉ: Gh113 Tầng 1, Trung Tâm Thương Mai Dịch Vụ, Nhà Ở Golden- Land Building, Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Gh113 Tầng 1, Trung Tâm Thương Mai Dịch Vụ, Nhà Ở Golden- Land Building, Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0979308666

Nhà thuốc Quốc Anh

Địa chỉ: 118 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 118 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0966091668

Nhà Thuốc Thục Anh 6

Địa chỉ: Số 108 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 108 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0924682238

Nhà thuốc Minh Châu

Địa chỉ: Số 63 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 63 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981399702

Công ty TNHH Dược Phẩm Ba Đình

Địa chỉ: Số 6A, ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 6A, ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0945363863

Nhà thuốc Mega 132 Vũ Trọng Phụng

Địa chỉ: Số 132 Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 132 Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0373978080

Nhà Thuốc Hải Đăng 9(hđ)

Địa chỉ: 128 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 128 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982819628

Nhà thuốc Hải Đăng 1(hd)

Địa chỉ: 110 Quan Nhân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 110 Quan Nhân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982819628

Nhà thuốc Hải Đăng 4(hđ)

Địa chỉ: 116 nhân hoà, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 116 nhân hoà, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0349913614

Nhà thuốc Hải Đăng 5(hđ)

Địa chỉ: 142 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 142 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0349913614

Nhà thuốc Hải Đăng 6(hđ)

Địa chỉ: 140 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 140 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0349913614

5. Phường Khương Trung

Nhà thuốc Pháp Số 5

Địa chỉ: Số 234 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 234 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0973071181

Nhà thuốc Thùy Dương

Địa chỉ: Số 391 Khương Trung, Phường Khương Đình, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 391 Khương Trung, Phường Khương Đình, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0914256288

Nhà thuốc Quỳnh Mai

Địa chỉ: 205 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 205 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0973029744

Nhà thuốc 60 Hoàng Văn Thái

Địa chỉ: Số 60 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 60 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0986675997

Nhà thuốc Việt Hưng 1

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0979751919

Nhà thuốc Phúc Thái

Địa chỉ: 56 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 56 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0913953630

Nhà thuốc Tuệ Minh

Địa chỉ: 278 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 278 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0902207345

Nhà thuốc Đức Phương

Địa chỉ: Số 74 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 74 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0969722814

Nhà thuốc Gia Khoa

Địa chỉ: A1 P105 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: A1 P105 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0985631086

Nhà thuốc Văn Vĩnh

Địa chỉ: 240 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 240 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982610324

Nhà thuốc Gia Khoa

Địa chỉ: 15 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 15 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0985631086

Nhà thuốc Minh Phương

Địa chỉ: 124 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 124 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0969722814

Nhà thuốc Đức Quỳnh

Địa chỉ: Số 290 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 290 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982442466

Nhà thuốc Dương

Địa chỉ: Số 3/45 Ngõ 69b Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 3/45 Ngõ 69b Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0974436426

Nhà thuốc An Phát Khánh Pharmacy

Địa chỉ: Số 94 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 94 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0916016019

Nhà thuốc Quang Đức

Địa chỉ: 26 Ngách 69b/45/22 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 26 Ngách 69b/45/22 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0392911588

Nhà thuốc Dược Hà Nội

Địa chỉ: Số 248 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 248 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0344255300

Nhà thuốc Đức Phương 5

Địa chỉ: Số 215 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 215 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0969722814

Nhà thuốc Thiện Tâm

Địa chỉ: Số 199 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 199 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0377396248

Nhà thuốc Phương Chi

Địa chỉ: Số 69 Ngõ 211 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 69 Ngõ 211 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0388971991

Nhà thuốc Tấn Thành

Địa chỉ: 46 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 46 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0979807579

Nhà Thuốc Minh Đức

Địa chỉ: 399 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 399 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0862699779

Công ty CP Bắc Ngọc Linh

Địa chỉ: 8 Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 8 Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0339055128

Hộ kinh doanh nhà thuốc Xuân Xuân

Địa chỉ: Số 17A ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 17A ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0988227197

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHÚC MINH - PHẠM QUÝ HIẾU

Địa chỉ: Ki ốt số 6 Khu thương mại tầng 1 toà nhà Star Tower số 283 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Ki ốt số 6 Khu thương mại tầng 1 toà nhà Star Tower số 283 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0978600944

Nhà thuốc Thu Hằng

Địa chỉ: Số nhà 129 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số nhà 129 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0977606641

Nhà thuốc 119 Pharmacy

Địa chỉ: 119A Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 119A Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0946606169

Nhà Thuốc Minh Khuê

Địa chỉ: Số 67 ngách 87 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 67 ngách 87 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0976083726

Nhà thuốc 119 Pharmacy

Địa chỉ: Số 119A Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 119A Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0946606169

6. Phường Hạ Đình

Nhà thuốc Minh Tiến 2

Địa chỉ: 148 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 148 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0904209066

Nhà thuốc Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 107 Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 107 Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0914442308

Nhà thuốc Bảo Trang

Địa chỉ: 5 Ngõ 214 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 5 Ngõ 214 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0985069176

Nhà thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa R2, Sảnh Tttm Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa R2, Sảnh Tttm Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462610246

Nhà Thuốc Linh Đan 2

Địa chỉ: Số 16/460 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 16/460 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0916183989

7. Phường Thanh Xuân Bắc

Nhà thuốc Minh Phương

Địa chỉ: Số 55 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 55 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0979901085

Nhà thuốc số 6D7

Địa chỉ: Số 6D7, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 6D7, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0905763688

Nhà thuốc Kim Anh

Địa chỉ: 107a E11, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 107a E11, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0983683570

Nhà thuốc Hoàng Oanh

Địa chỉ: 49 Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 49 Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0987885905

Nhà thuốc Minh Tiến

Địa chỉ: Tầng 1 (92m2), Tttm Hapro - C15 Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 (92m2), Tttm Hapro - C15 Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02438542870

Nhà Thuốc Việt Đức 3

Địa chỉ: Số 110 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 110 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0382333223

Nhà thuốc Minh Hà

Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981833720

8. Phường Kim Giang

Nhà thuốc Minh Anh Pharmacy

Địa chỉ: Số 78 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 78 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0942990655

Nhà thuốc Linh Trang

Địa chỉ: Số 24A ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 24A ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0984811778

Nhà thuốc Bảo Khánh

Địa chỉ: Số 34 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 34 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0353250018

Nhà Thuốc Ngọc Quỳnh

Địa chỉ: 31 Ngõ 64, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 31 Ngõ 64, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0974408416

Nhà Thuốc Minh Hương

Địa chỉ: Số 10 Ngõ 3 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 10 Ngõ 3 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0969927368

Nhà thuốc Minh Thu

Địa chỉ: Số 19 Ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 19 Ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0986971933

Nhà Thuốc Chung Lương

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 58 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 58 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0399545936

Nhà thuốc Ngọc Châu

Địa chỉ: Số nhà 11 ngõ 64 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số nhà 11 ngõ 64 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0984332290

Nhà Thuốc Yến Hoàn 9

Địa chỉ: Số 19 ngõ 64, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 19 ngõ 64, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0374926107

9. Phường Thượng Đình

Nhà thuốc GPP

Địa chỉ: 129h1 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 129h1 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0945848829

Nhà thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Tầng 1, Toà R1 Sảnh Trung Tâm Royalcity 1, 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1, Toà R1 Sảnh Trung Tâm Royalcity 1, 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462610246

Nhà thuốc Sức Khoẻ

Địa chỉ: 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462922500

Nhà thuốc Hải Bình

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 129 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 129 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0983984148

NT Yến Trường 1539- Công Ty Tập Đoàn Dược Phẩm Bigpharma

Địa chỉ: Lô 01a Tầng B1, Toà R2 Tttm Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Lô 01a Tầng B1, Toà R2 Tttm Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0971705589

Nhà Thuốc GLEE PHARMACY & HEATHCARE

Địa chỉ: R3-L1-09B Royal City 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: R3-L1-09B Royal City 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0388911508

Nhà Thuốc GLEE PHARMACY & HEATHCARE

Địa chỉ: R3-08 Royal CiTy, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: R3-08 Royal CiTy, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0388911508

Công ty cổ phần liên kết nhà thuốc PHARCECO

Địa chỉ: R3-L1-09B Royal City 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: R3-L1-09B Royal City 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0362668502

10. Phường Thanh Xuân Nam

Nhà thuốc Thanh Xuân Nam

Địa chỉ: 08h12 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 08h12 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0978549472

Nhà thuốc Thọ An

Địa chỉ: 128 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 128 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0982747438

Nhà thuốc Hoàng Hường

Địa chỉ: Số 73 Ngõ 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 73 Ngõ 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0938081982

Nhà thuốc Thiên Phúc

Địa chỉ: Số 30a Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 30a Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0914268688

Nhà thuốc Thanh Tâm

Địa chỉ: Số 93 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 93 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0985359635

Nhà thuốc Châu Anh

Địa chỉ: Sảnh A- B Chung Cư Imperia, 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội