Top 8 điều lệnh quản lý bộ đội mới nhất 2023

Top 1: Tìm hiểu điều lệnh quản lý bộ đội mới nhất hiện nay - Luật Trần

Tác giả: luatsutran.vn - Nhận 135 lượt đánh giá
Tóm tắt: Điều lệnh là gì? Điều lệnh được hiểu như thế nào? điều lệnh quản lý bộ đội là gì? Quy định xử lý vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân ra sao? Hãy cùng tìm lời giải đáp cho những thắc mắc trên qua bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên Danh. Điều lệnh quản lý bộ đội là gì?Điều lệnh là một trong những hình thức văn bản có. tính pháp quy và được Bộ Quốc phòng ban hành. Điều lệnh được ban hành sẽ đưa ra quy định về những điều cụ thể có tính bắt buộc thi hành đối với mọi quân nhân trong lực lượng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều lệnh là một trong những hình thức văn bản có tính pháp quy và được Bộ Quốc phòng ban hành. Điều lệnh được ban hành sẽ đưa ra quy định về những điều cụ thể ...Điều lệnh là một trong những hình thức văn bản có tính pháp quy và được Bộ Quốc phòng ban hành. Điều lệnh được ban hành sẽ đưa ra quy định về những điều cụ thể ... ...

Top 2: Toàn văn - Bộ Quốc phòng

Tác giả: vbpl.vn - Nhận 94 lượt đánh giá
Tóm tắt: LUẬT Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam  _____________ Để xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Căn cứ. vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đội ngũ sĩ quan đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của ...Chương I · Điều 7 · Chương III · Điều 31Đội ngũ sĩ quan đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của ...Chương I · Điều 7 · Chương III · Điều 31 ...

Top 3: Điều lệnh quản lý bộ đội năm 2015 số 98/2015/qh13 mới nhất, just ...

Tác giả: ducthanh.edu.vn - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: - Quyền, nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc. phòng. - Quy định việc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên. nghiệp tại Điều 14 Luật 98/2015/QH13. - Tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được Điều 36 Luật công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định như sau: Quán triệt, thực hiện chủ trương của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luậ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trình độ, năng lực làm chủ bộ đội, làm chủ cơ sở vật dụng chất, vũ khí, máy kỹ thuật của một trong những cán bộ, nhân viên trình độ chuyên môn kỹ thuật, độc ...Trình độ, năng lực làm chủ bộ đội, làm chủ cơ sở vật dụng chất, vũ khí, máy kỹ thuật của một trong những cán bộ, nhân viên trình độ chuyên môn kỹ thuật, độc ... ...

Top 4: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP 2023 Thông tư chức danh cán bộ ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 228 lượt đánh giá
Tóm tắt: . BỘ QUỐC PHÒNG -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 01/VBHN-BQP. Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023. THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH CÁN BỘ NGÀNH THI HÀNH ÁN QUÂN ĐỘIThông tư số 19/2018/TT-BQP ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án. Quân đội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi:Thông tư số 10/2023/TT-BQP ngày 30 tháng 01 năm 2023 sửa đổi, bổ sung
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 3, 2023 · a) Bị cách chức chức danh Chấp hành viên;. b) Vi phạm pháp luật, kỷ luật của Quân đội đến mức phải cách chức theo quy định của Điều lệnh quản lý ...7 thg 3, 2023 · a) Bị cách chức chức danh Chấp hành viên;. b) Vi phạm pháp luật, kỷ luật của Quân đội đến mức phải cách chức theo quy định của Điều lệnh quản lý ... ...

Top 5: Giáo Trình Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội và Điều Lệnh Đội NGũ - Tiki

Tác giả: tiki.vn - Nhận 245 lượt đánh giá
Tóm tắt: Điều lệnh Quản lý bộ đội và Điều lệnh đội ngũ là những quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với tập thể và cá nhân trong các hoạt động của quân đội nhằm bảo đảm sự thống nhất trong toàn quân. Giáo trình “Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ” dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh đề cập những vấn đề cơ bản về điều lệnh, quy định về nguyên tắc hành động của cá nhân, tập thể quân nhân. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở tài liệu chính thống. của Bộ Q
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,7 sao (3) Giáo Trình Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội và Điều Lệnh Đội NGũ - Dùng cho Đào Tạo Giáo Viên, Giảng Viên Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh giá cực tốt, hoàn tiền 111% ...Xếp hạng 4,7 sao (3) Giáo Trình Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội và Điều Lệnh Đội NGũ - Dùng cho Đào Tạo Giáo Viên, Giảng Viên Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh giá cực tốt, hoàn tiền 111% ... ...

Top 6: Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ Quốc phòng ...

Tác giả: bqllang.gov.vn - Nhận 335 lượt đánh giá
Tóm tắt: . BỘ QUỐC PHÒNG -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 16/2020/TT-BQP. Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020. THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HIỆU, THỜI HẠN VÀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG BỘ QUỐC PHÒNGCăn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 5, 2020 · Các đối tượng sau đây vi phạm pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội thì cũng áp dụng Thông tư này để xem xét, xử lý kỷ ...14 thg 5, 2020 · Các đối tượng sau đây vi phạm pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội thì cũng áp dụng Thông tư này để xem xét, xử lý kỷ ... ...

Top 7: Quân khu 2: Hội thảo sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệnh Quản lý ...

Tác giả: laichau.dcs.vn - Nhận 212 lượt đánh giá
Tóm tắt: Sáng ngày 28/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức Hội thảo sửa đổi, bổ sung dự thảo (lần 3) Điều lệnh Quản lý bộ đội (ĐLQLBĐ) Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) bằng hình thức trực tuyến. Đại tá Trần Xuân Cương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội thảo.Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội. thảo có lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, Ban CHQS các huyện, thành phố.Phát biểu chỉ đạo
Khớp với kết quả tìm kiếm: Sáng ngày 28/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức Hội thảo sửa đổi, bổ sung dự thảo (lần 3) Điều lệnh Quản lý bộ đội (ĐLQLBĐ) Quân đội Nhân ...Sáng ngày 28/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức Hội thảo sửa đổi, bổ sung dự thảo (lần 3) Điều lệnh Quản lý bộ đội (ĐLQLBĐ) Quân đội Nhân ... ...

Top 8: Lữ đoàn 550 thực hiện điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng ...

Tác giả: m.tapchiqptd.vn - Nhận 236 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong đội hình Quân đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 550 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, bảo quản các công trình quốc phòng, dò gỡ bom mìn, khắc phục vật liệu nổ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phục vụ diễn tập của Quân đoàn, Bộ Quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Với tính chất nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, lại diễn ra ở nhiều khu vực độc lập, xa sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy,... đặt ra cho Lữ đoàn nhiều khó khăn, thách. thức. T
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 5, 2023 · Nội dung tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện Điều lệnh quản lý bộ đội, quy định về trang phục, mang mặc, lễ tiết tác phong quân nhân, ...15 thg 5, 2023 · Nội dung tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện Điều lệnh quản lý bộ đội, quy định về trang phục, mang mặc, lễ tiết tác phong quân nhân, ... ...