Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Bài viết đánh giá Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Tops Market Âu Cơ

2900 đánh giá
Địa chỉ: 685 Âu Cơ,Tân Thành,Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 02862858285
Website: http://topsmarket.vn/

Siêu thị vắng. Ngày 5/2/2022 lúc 11:27 đến lại gặp tai nạn với xe đẩy em bé. Bé ngồi trong lòng xe đẩy thì lưng inox bật ra phía ngoài. Bé lọt ra ngoài đập đầu xuống sàn.
An ninh check camera xác nhận bằng biên bản nhưng lại không cho xin hình ảnh. Sợ ảnh hưởng Top Market! Muốn chia sẻ để các gia đình để ko bị tai nạn như con em thì siêu thị KHÔNG HỖ TRỢ. Cả nhà xem bằng hình em chụp để hình dung.
RẤT MONG SIÊU THỊ CÔNG KHAI HÌNH ẢNH ĐỂ CẢNH BÁO NGUY HIỂM CHO GIA ĐÌNH CÓ CON NHỎ!!!

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Không gian rộng rãi, thoáng, hàng hoá cũng khá đầy đủ. Nhân viên phục vụ khá hài lòng!
Vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường lớn và dưới toà nhà hoành tráng. Bãi giữ xe ô tô phía trước khá thoải mái.
Sẽ tiếp tục sử dụng các dịch vụ và mua sắm tại đây.

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Nằm trong tòa nhà Oriental Plaza
Hàng hóa trưng bày khoa học, gọn gàng
Đẩy đủ các nhu yếu phẩm

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Vui, thay đổi mỗi ngày, có khu ngồi nghỉ chân, sạc pin rất thoải mái, kios đang được lấp đầy, nhiều hoạt động rất tích cực

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

1/6 của mấy bé....một buổi tối quá đông

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Địa điểm mua hàng đông người mà không có kéo dây để phân chia rõ ràng. Không có kẻ vạch để đảm bảo khoảng cách giữa mọi người. Rất dễ lây lan dịch bệnh. Nên cho mọi người nhẬn phiếu khi đến mua và hẹn thời gian để đi mua sẽ tốt hơn

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Siêu thị này ít đông đúc hơn so với các chi nhánh khác, nên vợ chồng tôi rất thường tới siêu thị này, do gần nhà và giá cũng hợp lý cộng phong cách dịch vụ Ok. Mùa dịch này đến chỗ này mua hàng k chen lấn, thoải mái chọn lựa và thanh toán rất nhanh, không chờ lâu

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Bình thường đi top market để đồ rất gọn gàng phân biệt từng loại đồ khác nhau mà để riêng ko thì cũng hỏi ý khách. Nhưng nhân viên quầy bánh để rất bầy hầy. Mình mua 3 bánh 3 loại khác nhau, có 1 loại có trong hộp. Mà bạn đó để chung 3 bánh chỉ vỏn vẹn trong 1 cái bọc của Top market. Đáng lẽ phải để 2 cái ko có trong hộp trong bọc nhỏ riêng sau đó mới để 3 cái chung. Nhìn cái bọc bánh của mình đem ra từ 1 siêu thị lớn má ơi nó dơ dáy, bầy hầy socola dính đầy bọc.

Hachi Hachi Japan Shop (Phu Nhuan)

937 đánh giá
Địa chỉ: 173 Nguyễn Văn Trỗi,Phường 11,Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh 727010, Việt Nam
Liên lạc: 02839970490
Website: http://www.hachihachi.com.vn/

Shop này bây giờ bán nhiều thực phẩm bánh, kẹo và thức uống, ngoài ra vẫn duy trì những món hàng như trước đây đã từng bán,NV rất lễ độ.Khi đã vào shop là chẳng muốn về.

Shop có nhiều dạng sản phẩm để bạn có thể lựa chọn, nhân viên nhiệt tình, phục vụ tốt.

Hachi Hachi phát triển từ cửa hàng đồng giá ban đầu thành cửa hàng chuyên đồ Nhật Bản như hiện nay.

Đa dạng mặt hàng từ gia dụng, bếp, đồ tiện ích, hoá mỹ phẩm cho đến thực phẩm, gia vị,...vv.

Có hàng made in japan, có hàng thương hiệu Nhật gia công ở Trung Quốc,..vv. Nhưng nhìn chung chất lượng tốt và ổn định.

Giá cả tương đối cạnh tranh.

Có chỗ giữ xe máy miễn phí bên cạnh cửa hàng.

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Shop bán rất nhiều mặt hàng gi dụng nhật bản, cảm giác rất đầy đủ như một cửa tại tại Nhật, rất vui vì mua đc những món hàng mình thích tại shop!

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Hàng hóa phong phú nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là thực phẩm ăn uống.Nhân viên lễ độ, và ân cần.Nơi làm ta hài lòng khi ra về.

Giá cả hơi cao so với thị trường Việt, nhưng hàng Nhật thì giá nó vậy rồi. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, dễ thương. Chỉ có điều phải gửi túi thấy phiền, tại mình sống ở nước ngoài, đi mall đi shop chả bao giờ phải gửi, phải sợ mất cắp cả. hic

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Ngoài việc cửa hàng nhìn ko còn mới như xưa thì chất lượng đồ đạc vẫn tuyệt vời kiểu của Nhật. Tiện ích, cần thiết, giá phù hợp. Cái gì cũng bán, như 1 siêu thị mini thu nhỏ. Vào rồi là chỉ muốn hốt về hết. Có làm thẻ thành viên.

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Có: móc treo chìa khóa vào dây nịt bằng nhôm màu, khay đựng đá viên hình tròn.

Gumato - Xưởng Sản Xuất Thùng Giấy, Hộp Carton

65 đánh giá
Địa chỉ: 27/1 Hẻm 340, Đường Tân Chánh Hiệp 10,Tân Chánh Hiệp,Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 0906979724
Website: https://gumato.com/

Tư vấn nhiệt tình, thùng carton loại nào cũng có, giá cả phù hợp với người có tài chính eo hẹp.

kho to rộng, nằm trong hẻm hơi khó tìm, tôi phải gọi cho nv công ty Gumato nhờ hướng dẫn chỉ đường vô. Ở đây, có nhiều size da dạng từ thùng, xốp, băng keo cho đến túi niêm phong

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

mua thùng tiện mua lun băng keo xem thế nào, quá rẻ lun giá có 62k loại đủ kg, mình quất liền 3 cây, hehehe

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

xưởng áo thun của mình dùng công cụ gói hàng như băng keo , túi ni long , thùng carton của shop rất nhiều và được giá ưu đãi rất ok , lúc nào cần chỉ cần inbox là được gumato giao hàng siêu tốc , mình sử dụng 2 năm nay luôn luôn hài lòng về sản phẩm , mọi người mua hàng sử dụng yên tâm không lo lắng gì đâu nhé !

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

cửa hàng của mình cho nhu cầu sử dụng lượng carton , băng keo , bao bì đóng gói rất nhiều nên mình đã tìm xưởng cung cấp giá tốt , khi được tư vấn và sử dụng dịch vụ của gumato mình rất hài lòng và ưng ý , đặc biệt là việc giao hàng cực nhanh trong ngày mỗi khi mình cần gấp , chúc xưởng giấy phát triển và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa , mọi người ai có nhu cầu hãy thử qua các sản phẩm của xưởng giấy nhé .

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

In rẻ đẹp, in dc 2 màu với số lượng 600c mà được miễn phí tiền in lun chớ, hehehehehe, cảm ơn anh trai Gumato đã nhiệt tình hỗ trợ

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

In sắc nét, hộp cứng cáp, xếp dễ dàng...Cảm ơn Gumato đã hỗ trợ mình tận tình đơn hàng này

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Mình theo định vị gửi từ zalo nên dễ tìm, kho bãi rộng , đóng gói chắc chắn OK lun

Nosbyn

19 đánh giá
Địa chỉ: 28 Đ. Nguyễn Trãi,Phường Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: http://www.nosbyn.com/

Thương hiệu thời trang VN cũng có khá lâu rồi. Giá cả thì hơi mắc nhưng mà chất lượng vải tốt đó. Kiểu dáng hơi dừ 1 chút nhưng mà cũng có mấy mẫu đơn giản mà sang lắm. Có kiểu áo basic đủ màu bán hoài lun đó.

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Giá cao, chất lượng ko xứng đáng. Có mẫu áo nhái Mango nhưng đường may lại không được tốt và giá cao hơn cả Mango. Nên nhìn nhận lại giá trị thương hiệu mà định giá sản phẩm hợp lý hơn.

Một số mẫu áo thun khá đẹp, còn váy thì giá khá cao và kiểu dáng không phong phú lắm

Tốt

Amazing simple and modern clothes designed and made in Vietnam. Super affordable prices (each item about $20-25 USD). Everything fit as well as the most high end clothing store you'd find anywhere else.

(Bản dịch tự động của Google)
Quần áo đơn giản và hiện đại tuyệt vời được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Giá cả siêu bình dân (mỗi món khoảng $ 20-25 USD). Mọi thứ đều phù hợp như cửa hàng quần áo cao cấp nhất mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Good place for minimalist clothes.

(Bản dịch tự động của Google)
Nơi tốt cho quần áo tối giản.

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Bought 3 t-shirts yesterday, two of them was the right size but 1 of it was wrong size. 😤 and they don’t allow you to exchange over 3 days. Never came to this store again!

(Bản dịch tự động của Google)
Mua 3 chiếc áo phông ngày hôm qua, hai trong số đó là đúng size nhưng 1 trong số đó là size sai. Và họ không cho phép bạn trao đổi trong 3 ngày. Không bao giờ đến cửa hàng này một lần nữa!

A contemporary local womenswear brand with affordable prices. They have minimalistic staple pieces.

(Bản dịch tự động của Google)
Một thương hiệu thời trang nữ hiện đại của địa phương với giá cả phải chăng. Họ có các mặt hàng chủ lực tối giản.

Cửa hàng Adidas Golf

18 đánh giá
Địa chỉ: 39 Đ. Cao Thắng,Phường 2,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Làm ăn chụp giật. Coi thường khách hàng. Lừa đảo trắng trợn. Cạch mặt ko bao giờ ghé lại shop.Trân trọng...

Cửa hàng bán đồ tệ nhất vũ trụ
Nhân viên giữ xe thì hách dịch, khó chịu
Nhân viên bán hàng ko nhiệt tình, thái độ coi thường khách hàng
Đã vậy còn ko có phòng thử đồ, phải thử lộ thiên kém sang hết sức.
Nhân viên thu ngân thì ko xuất hóa đơn, nghi vấn trốn thuế.
Mua giày thì bảo ko có hộp bảo là đang kiểm kê (ủa ngộ)
Mua đồ thì bỏ vô bao nylon, xong cột siết lại như mua đồ siêu thị kém sang hết sức( bảo là để kiểm soát hàng hóa- ủa ngộ lần 2)
Chưa bao giờ thấy cửa hàng nào tệ như cái cửa hàng này, khuyên mọi người đừng mua đồ ở đây. Kém sang hết sức.

Coi khách hàng như ăn trộm , lần sau ko cần ngó khách nữa đâu bởi vì ko có lần sau đâu

Cung kha la tao lao

cool adidas golf products.
right next to the adidas store is the adidas golf store.

(Bản dịch tự động của Google)
sản phẩm chơi golf adidas mát mẻ.
ngay bên cạnh cửa hàng adidas là cửa hàng adidas golf.

Just buy a new arrival slipper here, so fashionable it is, with tiny white points of a fully black coloring surface. More over, it is sharpening my feet while walking back and forth.

(Bản dịch tự động của Google)
Chỉ cần mua một đôi dép mới đến đây, nó thật thời trang, với những điểm trắng nhỏ trên bề mặt màu đen hoàn toàn. Hơn nữa, nó đang mài mòn bàn chân của tôi khi đi qua lại.

The staffs are rude. Product sale without box and bills. They ask me to come back after 5 days to get a box for my shoes.

(Bản dịch tự động của Google)
Các nhân viên là thô lỗ. Bán sản phẩm không có hộp và hóa đơn. Họ yêu cầu tôi quay lại sau 5 ngày để lấy một hộp cho đôi giày của tôi.

Nice and friendly staffs, great atmosphere

(Bản dịch tự động của Google)
Nhân viên tốt và thân thiện, bầu không khí tuyệt vời

May đồng phục Thomas Nguyen Uniform

11 đánh giá
Địa chỉ: 445/2/2G Quang Trung,Phường 10,Gò Vấp,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 0973521557
Website: https://thomasnguyen.vn/

Nhân viên tư vấn vô cùng nhiệt tình, chất lượng vải may tốt, dù đặt hàng số lượng lớn nhưng chất lượng vẫn rất đồng đều. Cảm ơn shop.

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

May đồ đẹp, nhân viên nhiệt tình, vui vẻ

đồng phục được may rất tỉ mỹ ạ

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

phục vụ rất nhanh chóng, Thiết kế có tâm. Nhân viên khá nhiệt tình dù mình có yêu cầu thay đổi thiết kế nhiều lần. nói chung khá ưng ý

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Đã làm việc với nhiều bên nhưng chưa có chỗ nào làm mình hài lòng như ở đây, từ tư vấn đến phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, giao hàng đúng hẹn. Nói chung là hài lòng, nên trải nghiệm :)))

Mình đã đặt 30 cà vạt đồng phục cho câu lạc bộ tại đây rất hài lòng với sản phẩm hình in sắc nét, có bảo hành cà vạt 6 tháng cho mình, địa chỉ uy tín.

Đồng phục đẹp lắm

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Đồ đẹp, tốt, giao nhanh

Cửa Hàng 85 Yersin

10 đánh giá
Địa chỉ: 85, Đường Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02838215274

G2000

8 đánh giá
Địa chỉ: 65 Lê Lợi,Bến Nghé,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 0937028388
Website: http://www.g2000vn.com/

Nhân viên không biết kinh doanh mua bán. Coi thường khách hàng có Thái độ khiến nhả. Quản lý không có trách nhiệm

Rất thất vọng. Tôi mua sản phẩm rộng hơn size của mình và muốn đổi sản phẩm size nhỏ hơn hoặc sản phẩm khác có giá trị tương đương. Nhân viên không nói trước khi tôi mua hàng về chính sách không cho đổi trả kể cả khi đã mang hàng còn nguyên tag, có hoá đơn hợp lệ và trả lại trong vòng chưa đến 24h. Tôi đã đề nghị đổi sang các sản phẩm khác bằng hoặc giá trị lớn hơn vì size của tôi đã là size nhỏ nhất (tôi sẵn sàng tiêu thêm tiền) NHƯNG Nhân viên thẳng thừng từ chối mà không có một lời giải thích hay mong khách hàng thông cảm ???!!! Thái độ nhân viên tại cửa hàng G2000 Takashimaya thực sự rất có vấn đề, G2000 nên ktra lại trước khi liên tiếp mất khách và doanh số sụt giảm. Tôi đã sử dụng thường xuyên sản phẩm của G2000 nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm một dịch vụ tồi tệ từ một cửa hàng được đặt ngay trong TTTM hiện đại và sầm uất bậc nhất Tp.HCM.

Dep va dep

Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022
Top 11 chuỗi cửa hàng toma Quận 2 Hồ Chí Minh 2022

Most of staffs are busy with chit chat more than provide service to customers. The goods are messy and they took a long time to find out the size that customers want, recommend to improve warehouse management system. The products are good with high quality and reasonable price.

(Bản dịch tự động của Google)
Hầu hết các nhân viên đều bận tán gẫu nhiều hơn là cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hàng hóa lộn xộn và mất nhiều thời gian để tìm ra kích thước mà khách hàng mong muốn, đề xuất cải thiện hệ thống quản lý kho. Các sản phẩm tốt với chất lượng cao và giá cả hợp lý.

Nobody was rude to me. Thank you. Good sale prices: 500k for one item. Although after I paid they told me, No returns :D

(Bản dịch tự động của Google)
Không ai thô lỗ với tôi. Cảm ơn bạn. Giá bán tốt: 500k cho một món. Mặc dù sau khi tôi trả tiền, họ nói với tôi, Không trả lại: D

Ok

(Bản dịch tự động của Google)
Được

Cửa hàng tiện lợi Cheers

4 đánh giá
Địa chỉ: QPH3+7QR, Cao Bá Quát,Bến Nghé,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quá tệ cho hệ thống cheers, khách đặt tại cheers habitat (Bình Dương). Khi tài xế giao hàng tới nhận hàng để giao cho khách thì cửa hàng hủy đơn hàng. Không xứng 1*

Thái độ nhân viên quá tệ, thô lỗ, cọc cằn với khách. Đồ ăn không đa dạng. Sẽ không quay lại bất kì lần nào nữa

Nhân viên có thái độ với khách. Mua đồ mà làm như đi ăn xin không bằng

Nhân viên phục vụ tốt
Có nhiều sản phẩm thiết yếu
Cửa hàng ở nơi dễ tìm thấy
Có ghế và bàn để ngồi ăn
Có máy lạnh, mát mẻ nha
Không gian bày trí đẹp, sạch sẽ
+++++
Good service staff
There are many essential products
Store in an easy to find place
There are chairs and tables to eat
There is air conditioning, cool home
Nice layout, clean

ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Địa chỉ: 27B Nguyen Dinh Chieu street, Da Kao Ward, District 1,Thành phố Hồ Chí Minh 70000,Việt Nam
Liên lạc: 0562133710
Website: https://dong-phuc-nha-hang-khach-san.business.site/?utm_source\u003dgmb\u0026utm_medium\u003dreferral

Cửa Hàng Màn Cửa Bảo Long

Địa chỉ: 233 Đ. số 8,Bình Hưng Hoà A,Bình Tân,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 0945825025