Toán lớp 4 trang 70 Luyện tập

3. Một cửa hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

1. Đặt tính rồi tính:

2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

3. Một của hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

4. Khối các lớp Một, Hai, Ba có 16 lớp, mỗi lớp trung bình 32 học sinh. Khối lớp Bốn, Năm có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 30 học sinh. Hỏi cả 5 khối có bao nhiêu học sinh?

Toán lớp 4 trang 69, 70 Luyện tập - Giải Toán lớp 4 - VnDoc.com

vndoc.com

Thông báo Mới

 • Toán lớp 4 trang 70 Luyện tập

  • Học tập
  • Giải bài tập
  • Hỏi bài
  • Trắc nghiệm Online
  • Tiếng Anh
  • Thư viện Đề thi
  • Giáo Án - Bài Giảng
  • Biểu mẫu
  • Văn bản pháp luật
  • Tài liệu
  • Y học - Sức khỏe
  • Sách

  • Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12

VnDoc.com Học tập Lớp 4 Giải bài tập Toán 4

Toán lớp 4 trang 69, 70 Luyện tập

Giải Toán lớp 4

30 3.440

Bài viết đã được lưu

Toán lớp 4 trang 69, 70

Toán lớp 4 trang 69, 70 Luyện tập Có đáp án tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được các dạng toán, luyện giải bài tập Nhân với số có hai chữ số. Mời các em tham khảo chi tiết Giải Toán lớp 4 trang 70 Luyện tập.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 69, 70 Nhân với số có hai chữ số - Luyện tập

Toán lớp 4 trang 69 bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 17 × 86

b) 428 × 39

c) 2057 × 23

Phương pháp giải

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau

Đáp án: Các em tính như sau:

Toán lớp 4 trang 70 Luyện tập

Toán lớp 4 trang 70 Luyện tập

Toán lớp 4 trang 70 bài 2

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống

m

3

30

23

230

m × 78

Phương pháp giải

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị biểu thức đó.

Đáp án

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340 ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta có bảng kết quả như sau:

m

3

30

23

230

m × 78

234

2340

1794

17940

Toán lớp 4 trang 70 bài 3

Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Phương pháp giải

- Đổi: 1 giờ = 60 phút.

- Tính số lần tim đập trong 1 giờ = số lần tim đập trong 1 phút × 60.

- Tính số lần tim đập trong 24 giờ = số lần tim đập trong 1 giờ × 24.

Đáp án:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ tim người đó đập số lần là:

4500 × 24 = 108000 (lần)

Đáp án: 108000 lần

Toán lớp 4 trang 70 bài 4

Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô -gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

- Tính số tiền thu được khi bán đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam ta lấy 5200 nhân với 13.

- Tính số tiền thu được khi bán đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam ta lấy 5500 nhân với 18.

- Tính tổng số tiền thu được = số tiền thu được khi bán đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam + số tiền thu được khi bán đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam.

Đáp án:

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp án: 166600 đồng

Toán lớp 4 trang 70 bài 5

Một trường học có 18 lớp, trong đó có 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải

- Tính số học sinh của 12 lớp (mỗi lớp có 30 học sinh) ta lấy 30 nhân với 12.

- Tính số học sinh của 6 lớp (mỗi lớp có 35 học sinh) ta lấy 35 nhân với 6.

- Tính số học sinh của trường = số học sinh của 12 lớp + số học sinh của 6 lớp.

Đáp án:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 × 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Đáp án: 570 học sinh.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 71 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải Toán lớp 4 trang 69, 70 Luyện tập bao gồm lời giải chi tiết các bài tập, luyện tập cách nhân với số có hai chữ số, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 4.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.