Toán 7 Luyện tập chung trang 107

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 7 Luyện tập chung trang 106 thẳng chi tiết sách Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 7. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 7 Luyện tập chung trang 106

Giải Toán 7 trang 107 Tập 1

Bài 5.14 trang 107 Toán lớp 7: Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào?

a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên)

b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng đến trường.

Phương pháp giải:

Các phương pháp thu thập dữ liệu thường thấy: lập phiếu hỏi, phỏng vấn, làm thí nghiệm, lấy số liệu từ sách, báo, internet,…

Dữ liệu gồm:

+ Số liệu

+ Dữ liệu không phải là số: gồm loại có thể sắp thứ tự và không thể sắp thứ tự

Lời giải:

a) Thu thập dữ liệu bằng cách phỏng vấn hoặc lập bảng hỏi. Dữ liệu thu thập được trong trường hợp này là dữ liệu không là số, có thể sắp xếp theo thứ tự.

b) Có thể thu thập dữ liệu bằng quan sát, phỏng vấn hoặc lập bảng hỏi. Dữ liệu thu thập được trong trường hợp này là dữ liệu không là số, không thể sắp xếp theo thứ tự.

Bài 5.15 trang 107 Toán lớp 7: Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả;

b) Vì các học sinh được chọn ngẫu nhiên nên dữ liệu thu được trong trường hợp này có tính đại diện.

Phương pháp giải:

Các dữ liệu thu thập ngẫu nhiên của đối tượng cần khảo sát đảm bảo tính đại diện

Lời giải:

a) Không đảm bảo tính đại diện vì sức bật của các học sinh trong câu lạc bộ bóng rổ không đại diện cho sức bật của toàn bộ học sinh khối 7

Với giải bài tập Toán lớp 7 Luyện tập chung trang 107 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7 Bài luyện tập chung.

1 1092 lượt xem


Trang trước

Chia sẻ

Trang sau  


Giải bài tập Toán 7 Luyện tập chung trang 107

Giải Toán 7 trang 107 Tập 1

Bài 5.14 trang 107 Toán 7 Tập 1: Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào?

a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên).

b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường.

Lời giải:

a) Phương pháp thu thập dữ liệu: Thực hiện khảo sát 15 bạn bất kỳ trong lớp bằng bảng hỏi về mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn.

Toán 7 Luyện tập chung trang 107

Câu trả lời của các bạn trong lớp là một trong các lựa chọn: Rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên.

Khi đó dữ liệu thu được là dữ liệu định tính.

b) Phương pháp thu thập dữ liệu: Thực hiện khảo sát 15 bạn bất kỳ trong lớp bằng cách phỏng vấn về phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường.

Câu hỏi phỏng vấn có thể là: “Bạn sử dụng phương tiện giao thông gì để đến trường?”.

Câu trả lời có thể là: Đi bộ, xe đạp, xe máy (bố mẹ chở), xe buýt,…

Khi đó dữ liệu thu được là dữ liệu định tính. 

Bài 5.15 trang 107 Toán 7 Tập 1: Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả.

b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát.

Lời giải:

a) Khi thực hiện thu thập dữ liệu về sức bật cao của học sinh khối 7 thì giáo viên chỉ khảo sát các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ, chưa bao gồm các bạn không tham gia câu lạc bộ bóng rổ nên không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ học sinh khối 7.

Vậy dữ liệu thu được trong trường hợp này không đảm bảo tính đại diện.

b) Khi thực hiện thu thập dữ liệu về ý kiến của học sinh về quy định mới thì nhà trường đã khảo sát ngẫu nhiên một số bạn học sinh khối 7 do đó đã đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường.

Vậy dữ liệu thu được trong trường hợp này đảm bảo tính đại diện. 

Bài 5.16 trang 107 Toán 7 Tập 1: Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này. Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1 500 học sinh. Em hãy ước lượng tỉ lệ học sinh béo phì của trường đó.

Toán 7 Luyện tập chung trang 107

Lời giải:

Quan sát biểu đồ Hình 5.36 ta thấy tỉ lệ học sinh béo phì chiếm khoảng 15% tổng số hcoj sinh.

Do đó số học sinh béo phì của trường là khoảng:

1 500 . 15%  = 1500.15100=225 (học sinh).

Vậy số học sinh béo phì của trường khoảng 225 học sinh. 

Bài 5.17 trang 107 Toán 7 Tập 1: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.

Toán 7 Luyện tập chung trang 107

Lời giải:

Để vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn năm, trục đứng biểu diễn nhiệt độ (đơn vị là oC).

Do nhiệt độ cao nhất là 25,9oC, nhiệt độ thấp nhất là 24,6oC nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,2oC và giá trị lớn nhất là 26oC.

Bước 2. Với mỗi thời điểm trên trục ngang, nhiệt độ tại từng năm được biểu diễn bởi một điểm.

Nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội năm 2014 được biểu diễn bởi điểm 24,6;

Nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội năm 2015 được biểu diễn bởi điểm 25,3;

Nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội năm 2016 được biểu diễn bởi điểm 25,2;

Nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội năm 2017 được biểu diễn bởi điểm 25,1;

Nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội năm 2018 được biểu diễn bởi điểm 25,1;

Nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội năm 2019 được biểu diễn bởi điểm 25,9.

Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên “Nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội” cho biểu đồ để hoàn thiện biểu đồ.