Sau khi đi nghĩa vụ sẽ được bao nhiêu tiền

Trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân có nghĩa vụ chấp hành và thực thi những nhiệm vụ mà đơn vị vũ trang đề ra. Việc làm này nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí và tu dưỡng đạo đức của mỗi công dân nhằm góp phần bảo vệ nền hòa bình cho tổ quốc. Nghĩa vụ quân sự sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, khi xuất ngũ, công dân sẽ được hưởng một số đãi ngộ mà nhà nước đề ra. Vậy cụ thể, công dân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bao nhiêu tiền? Tham gia nghĩa vụ quân sư được hưởng những quyền lợi gì? Nhập ngũ vào năm 2023 thì khi nào sẽ được xuất ngũ? Tất cả những băn khoăn này chúng tôi sẽ làm sáng tỏ qua nội dung bài viết bên dưới, cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và tham khảo nội dung tư vấn của Luật sư X.

Căn cứ pháp lý

 • Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Tham gia nghĩa vụ quân sư được hưởng những quyền lợi gì?

Nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện của công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tất cả công dân của Việt Nam đang ở trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội,tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ học vấn hay nghề nghiệp cũng như nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Từ đó mới có thể nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, có lập trường chính trị vững vàng.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khi đang phục vụ tại ngũ, công dân sẽ được hưởng những quyền lợi sau đây:

Chế độ bảo hiểm xã hội

Điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BQP nêu rõ:

Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Như vậy, theo quy định này, thời gian đóng BHXH được tính cả thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Chế độ nghỉ phép hàng năm

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ nghỉ phép như sau:

 • Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi nghỉ phép hàng năm 10 ngày (không kể ngày đi và về).
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc người thân từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt không quá 05 ngày (không kể ngày đi và về).

Ngoài ra, các đối tượng này còn được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Nếu vì yêu cầu nhiệm vụ, chiến đấu hoặc phục vụ tại nơi có điều kiện đi lại khó khăn không thể nghỉ phép đực thì được thanh toán bằng tiền theo mức:

Mức tiền thanh toán một ngày không nghỉ phép = Mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh

Chế độ phụ cấp thêm khi kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ

Ngoài các chế độ phụ cấp quân hàm, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ khi kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ 25 trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, khoản phụ cấp này không áp dụng với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp, chờ đi học, dự thi tuyển sinh, đang học tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội…

Chế độ phụ cấp khuyến khích cho nữ

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP nêu rõ:

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hàng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, hàng tháng, hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ được hưởng phụ cấp khuyến khích là 298.000 đồng/tháng.

Không mất phí chuyển bưu phẩm, tiền

Theo Điều 5 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được:

 • Miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem thư/tháng.
 • Khi tham gia tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên.
 • Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ.

Mặc dù thời gian trong quân ngũ kéo dài 24 tháng có thể lấy đi thời gian và một số cơ hội để phát triển bản thân trong độ tuổi thanh xuân xanh nhưng nhiều thanh niên trong đó có cả những người vừa tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, thậm chí cả nữ giới xung phong nhập ngũ. Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng các khoản tiền sau:

Hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định:

– Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định tại thời điểm xuất ngũ;

– Nếu có tháng lẻ: Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở;

Căn cứ quy định này, nếu xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được hưởng ít nhất 02 tháng lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ trong quân đội.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng;

Từ đó, tính được mức trợ cấp của hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ sau khi phục vụ đủ 24 tháng trong quân đội như sau: 1.490.000 đồng x 4 = 5.960.000 đồng.

Hưởng thêm trợ cấp nếu phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP:

– Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

– Nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Theo đó, ngoài khoản trợ cấp bằng ít nhất 02 lần mức lương cơ sở nêu trên, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ năm 2021 đã có thời gian kéo dài thời gian phục vụ được hưởng thêm trợ cấp.

Hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng lương cơ sở

Theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 27, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

Như vậy, hiện nay, nếu xuất ngũ khoản trợ cấp này được tính như sau: 1.490.000 đồng x 6 = 8.940.000 đồng.

Hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần

Ngoài các khoản trợ cấp nêu ở điểm 1, 2, 3 ở trên, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ còn được nhận thêm tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Theo quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn là đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong khi đó, điểm d, khoản 1 Điều 60 của Luật cũng quy định các đối tượng này sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi xuất ngũ.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Sau khi đi nghĩa vụ sẽ được bao nhiêu tiền
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bao nhiêu tiền

Nhập ngũ vào năm 2023 thì khi nào sẽ được xuất ngũ?

Nhập ngũ chính là công dân được phép đi vào để phục vụ trong lực lượng vũ trang thường trực của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng cảnh sát biển có thời hạn. Chúng ta thường quen với một cách gọi khác của nhập ngũ chính là đi nghĩa vụ quân sự. Hiện nay thì Việt Nam đang là một trong những quốc gia trên thế giới thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc có tuyển chọn. chỉ có một phần các công dân Nam phải đi nhập ngũ khi họ có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn được đưa ra một số còn lại thì sẽ nằm trong điều kiện dự bị và phải tham gia và một số các khóa học ngắn hạn về quân sự.

Căn cứ vào Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ

 1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.
 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:
 3. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;
 4. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.
 5. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Đồng thời căn cứ vào Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

Điều kiện xuất ngũ

 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.
 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này. Ngoài ra tại Điều 32 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Như vậy, theo các quy định trên, thời gian tại ngũ là 24 tháng cho nên đối với những công dân nhập ngũ vào năm 2023 thì vào tháng hai hoặc tháng ba năm 2025 sẽ được xuất ngũ.

Mời bạn xem thêm:

 • Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi nào?

Khuyến nghị

Với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”, Luật sư X sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự tới quý khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bao nhiêu tiền?” đã được Luật sư X giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư X chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới dịch vụ soạn thảo mẫu đơn xin sang tên sổ đỏ. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102

Sau khi đi nghĩa vụ được bao nhiêu tiền?

Tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP có quy định về mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng (áp dụng từ ngày 01/7/2023). Do đó, công dân đi nghĩa vụ quân sự 2 năm ra quân thì sẽ được nhận trợ cấp xuất ngũ một lần 7.200.000 đồng.

Đi nghĩa vụ được bao nhiêu tiền 2023?

Theo khoản 3, Điều 7, Nghị định 27, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Nếu xuất ngũ từ 01/7/2023 – 31/12/2023, hạ sĩ quan, binh sĩ được nhận 1,800,000 x 6 = 10,800,000 đồng.

Đi nghĩa vụ công an khi ra quân được bao nhiêu tiền?

* Trợ cấp xuất ngũ một lần Mức lương cơ sở hiện nay: 1.800.000 đồng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP). Hiện nay, thường thì thời gian công dân đi nghĩa vụ công an sẽ là 02 năm. Như vậy, tại thời điểm xuất ngũ, tiền trợ cấp nhận được là: 7.200.000 đồng (đối với trường hợp đi nghĩa vụ công an 02 năm).

Nghĩa vụ quân sự 2024 được bao nhiêu tiền?

Như vậy, công dân tham gia nghĩa vụ quân sự 2024 sau khi hoàn thành 02 năm nghĩa vụ, công dân được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở là 10.800.000 đồng (Mức tiền mang tính chất tham khảo theo quy định pháp luật 2024).