Phương pháp dạy tiết luyện tập toán thcs

Ngoài việc nắm vững những ĐMPPDH như trên, để có được những giờ dạy học tốt, người giáo viên cần phải nắm vững các kỹ thuật dạy học. Chuẩn bị và thiết kế một giờ học cũng có kỹ thuật riêng.

Phương pháp dạy tiết luyện tập toán thcs

Giờ luyện tập môn đại số lớp 9 của học sinh lớp 9I trường THCS

Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc.

Trên thực tế giảng dạy một số giáo viên còn lúng túng khi dạy tiết luyện tập môn toán, do không nắm vững phương pháp thể hiện tiết luyện tập hay nội dung bài học thiếu sót chưa đủ nội dung cần dạy trong tiết luyện tập nên hiệu quả tiết dạy chưa tốt. Qua thực tế giảng dạy cũng như các tài liệu tham khảo đổi mới phương pháp dạy học của Bộ giáo dục và đào tạo tôi mạnh dạn đưa ra một số điểm cần thực hiện đối với giáo viên để thể hiện tiết dạy Luyện tập đúng hướng. Nội dung gồm

 1. Vị trí của tiết luyện tập
 • Tiết luyện tập có tác dụng hoàn thiện kiến thức cơ bản mà tiết lý thuyết vừa cung cấp
 • Nâng cao lý thuyết trong chừng mực có thể
 • Làm cho học sinh nhớ và khắc sâu những vấn đề lý thuyết đã học
 • -Cần lưu ý tiết luyện tập không phải chỉ là tiết chữa bài tập đã cho học sinh làm ở nhà hay sẽ cho học sinh làm trên lớp mà còn phải dạy cách suy nghĩ giải toán Trong tiết dạy phải xác định rõ thầy phải luyện cái gì? và trò tập cái gì?
 • Trong tiết luyện tập giáo viên được lựa chọn các dạng bài tập sao cho đạt được mục đích yêu cầu đề ra. II. Mục tiêu chung của tiết luyện tập:
 • Một là, hoàn thiện hoặc nâng cao ở mức độ cho phép đối với phần lý thuyết của tiết học trước thông qua hệ thống bài tập đã được xắp xếp hợp lý theo kế hoạch lên lớp. Hệ thống bài tập gồm các bài tập trong SGK, SBT , các bài tập tự chọn, tự sáng tạo của giáo viên tùy theo mục đích và chủ ý của mình.
 • Hai là, rèn luyện cho học sinh kỹ năng, thuật toán hoặc nghuyên tắc giải toán dựa trên cư sử nội dung lý thuyết đã học và phù hưpj với đa số học sinh một lớp thông qua hệ thống bài tập đã được xắp xếp.
 • Ba là, thông qua phương pháp và rèn luyện cho học sinh nề nếp làm việc có tính khoa học và phương pháp tư duy cần thiết.

III. Phương pháp thể hiện tíết luyện tập:

Bước 1: Nhắc lại một cách có hệ thống các nội dung lý thuyết đã học (định nghĩa, định lý, qui tắc, công thức,...), chú ý đến phương pháp giải các dạng toán. Sau đó giáo viên có thể mở rộng phần lý thuyết ở mức độ phổ thông nếu cần thiết. (Giáo viên nên thể hiện thông qua phần kiểm tra bài cũ đầu tiết học)

Bước 2: Cho học sinh trình bày lời giải các bài tập đã làm ở nhà mà giáo viên đã qui định, nhằm kiểm tra sự vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài tập của học sinh. Kiểm tra kỹ năng: tính toán, diễn đạt bằng ngôn ngữ, ký hiệu, trình bày lời giải của học sinh.

- Sau đó cho học sinh của lớp nhận xét ưu khuyết điểm trong lời giải, đánh giá đúng sai, hoặc đưa ra cách giải khác hay hơn.

- Giáo viên chốt lại vấn đề theo nội dung sau:

+ Phân tích những sai lầm và nguyên nhân dẫn đến những sai lầm đó (nếu có).

+ Khẳng định những chỗ làm đúng, làm tốt của học sinh để kịp thời động viên.

+ Đưa ra những cách giải khác ngắn gọn hơn, hay hơn hoặc vận dụng lý thuyết linh hoạt hơn(nếu có thể).

Bước 3: Giáo viên cho học sinh làm một số bài tập mới (có trong hệ thống bài tập mà HS chưa làm hoặc GV biên soạn theo mục tiêu đề ra của tiết luyện tập) của các tiết luyện tập nhằm mục đích :

- Kiểm tra ngay sự hiểu biết của học sinh phần lý thuyết mở rộng mà giáo viên đưa ra ở đầu giờ học (nếu có).

- Khắc sâu hoàn thiện lý thuyết qua các bài tập có tính chất phản ví dụ, các bài tập vui có tính thiết thực.

Bước 4: Củng cố sau tiết luyện tập, hướng dẫn học bài về nhà.

- Hệ thống lại những dạng toán đã luyện, phương pháp giải các dạng toán đó.

- Kiến thức sử dụng trong tiết luyện tập.

- Ra bài tập về nhà, dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau

IV. Qui trình soạn và thực hiện tiết luyện tập trên lớp

1) Nghiên cứu tài liệu: Trước hết phải nghiên cứu lại phần lý thuyết mà học sinh được học. Qua đó phải xác định kiến thức nào là kiến thức cơ bản, trọng tâm, kiến thức nào nâng cao, mở rộng cho phép.

- Tiếp theo là nghiên cứu các bài tập trong SGK, sách bài tập theo yêu cầu sau:

 1. Cách giải từng bài toán như thế nào?
 1. Có thể có bao nhiêu cách giải bài toán này.
 1. Cách giải nào là thường gặp? Cách giải nào là cơ bản?
 1. Ý đồ của tác giả đưa ra bài toán này để làm gì ?
 1. Mục tiêu và tác dụng của từng bài tập như thế nào?

- Nghiên cứu sách tham khảo, sách giáo viên kỹ sau đó tập trung xây dựng nội dung tiết luyện tập và phương pháp luyện tập.

2) Nội dung bài soạn:

 1. Mục tiêu của tiết luyện tập.
 1. Cấu trúc tiết luyện tập:
 1. Thực hiện nội dung đã nêu ở trên trong tiết luyện tập.

Tiến trình được thực hiện trên lớp thế nào để phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

V. Kết luận

Khi dạy tiết luyện tập hãy cần lưu ý:

- Đừng biến tiết luyện tập thành tiết chữa bài tập. Tiết luyện tập phải là tiết dạy cách suy nghĩ giải toán.

- Đừng đưa quá nhiều bài tập trong tiết luyện tập. Nên chọn một số lượng bài vừa đủ để có điều kiện khắc sâu kiến thức được vận dụng và phát triển các năng lực tư duy cần thiết trong giải Toán.

- Nên sắp xếp các bài tập thành một chùm bài có liên quan với nhau.

- Trong tiết luyện tập có bài giải chi tiết, có bài giải vắn tắt.

- Hãy để HS có thời gian làm quen với bài toán, nghiên cứu tìm tòi lời giải bài toán và để HS hưởng niềm vui khi tự mình tìm ra chìa khoá lời giải.