Một năm đại học có bao nhiêu kỳ năm 2024

Em được đăng ký: 1 học kỳ chính tối đa 24 tín chỉ, 1 năm được tối đa 2 kỳ chính 1 kỳ hè, 1 kỳ tối đa được 8 tín chỉ. Vậy 1 năm tối đa được 56 tín chỉ

Còn số tín chỉ tối thiểu là 12 tín chỉ/1 kỳ

Sẽ có những tín chỉ tự nguyện và có những tín chỉ là bắt buộc.

Ví dụ các môn Đại cương: Triết học Mác Lê, Thể dục (bắt buộc phải học Bơi), Toán cao cấp,... là bắt buộc

Trong chuyến hành trình đến giảng đường đại học, câu hỏi “4 năm đại học bao nhiêu tín chỉ” luôn là gì đáng quan tâm của các tân sinh viên. Hôm nay, Trường trực tuyến sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tín chỉ, cách tính tín chỉ và những điều cần lưu ý khi học tín chỉ.

1. Giới thiệu về hình thức học theo tín chỉ

Đào tạo theo tín chỉ là hình thức học dựa trên việc hoàn thành một số lượng môn học nhất định để tích luỹ đủ số tín chỉ yêu cầu của chương trình đào tạo. Sinh viên có thể tự tổ chức lịch học bằng cách đăng kí các môn học theo trật tự quy định. Điều này cho phép sinh viên linh hoạt sắp xếp thời gian học, và nếu giỏi và chăm chỉ, có thể tốt nghiệp sớm chỉ trong 3,5 năm. Tuy nhiên, đối với những sinh viên muốn học thong thả hoặc kết hợp học tập và làm việc, thời gian học có thể kéo dài đến 6-7 năm.

2. Đo lường mức độ học tập qua tín chỉ

Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường mức độ học tập trong hệ thống ECTS (Hệ thống Tín chỉ Châu Âu). Một tín chỉ thường tương đương với 15 tiết học lý thuyết và 30 tiết học thực hành hoặc thí nghiệm, hoặc thảo luận, tương đương với 60 giờ thực tập tại các cơ sở hoặc 45 giờ làm tiểu luận, đồ án, bài tập lớn hoặc luận văn tốt nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc để đạt được một tín chỉ, sinh viên cần dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị ngoài giờ lên lớp.

Hiện nay, có hơn 60 định nghĩa về tín chỉ, với các khía cạnh định lượng và định tính khác nhau. Tuy nhiên, trong một buổi thuyết trình tại Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung năm 1995, giáo sư James Quan, một học giả người Mỹ gốc Trung Quốc, đưa ra một định nghĩa phổ biến nhất về tín chỉ. Theo ông, tín chỉ học tập là tổng thời gian bắt buộc mà một sinh viên cần dành để học một môn học cụ thể, bao gồm thời gian lên lớp, thực hành, nghiên cứu và chuẩn bị bài tập. Với môn học lý thuyết, một tín chỉ tương đương với một giờ lên lớp (với hai giờ chuẩn bị) trong một tuần kéo dài 15 tuần. Đối với môn học thực hành hoặc thí nghiệm, mỗi tuần yêu cầu ít nhất 2 giờ (với một giờ chuẩn bị). Đối với môn tự học, ít nhất là 3 giờ làm việc trong một tuần.

Ở Việt Nam, tín chỉ đại học hiện nay là một đơn vị dùng để đo lường khối lượng học tập theo hệ thống ECTS. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một tín chỉ được tính bằng 30 tiết học thực hành, 15 tiết học lý thuyết, 60 giờ thực tập tại cơ sở hoặc 45 giờ làm tiểu luận, đồ án, bài tập lớn hoặc luận văn tốt nghiệp.

Không có quy định cụ thể của Bộ GD&ĐT về số lượng tín chỉ trong một năm đại học cho mỗi sinh viên. Tuy nhiên, theo khối lượng kiến thức và chương trình học của từng trường, trung bình mỗi sinh viên đăng ký khoảng 30 tín chỉ mỗi kỳ học.

Ngoài ra, trong mỗi năm học, còn có một kỳ học hè để sinh viên có thể học thêm tín chỉ hoặc học lại nếu có thành tích không tốt. Tuy việc đăng ký tín chỉ vào kỳ nghỉ hè không bắt buộc như ở một số trường, song nó vẫn cung cấp sự linh hoạt cho sinh viên. Ví dụ, trường Đại học Tài Chính Marketing, sinh viên có thể đăng ký tối đa 5 môn, tương ứng 14 tín chỉ, trừ những môn năng khiếu hoặc thể chất chỉ đăng ký 1 tín chỉ. Các chuyên ngành hoặc môn đại cương có thể đăng ký từ 2 tín chỉ trở lên. Thông thường, học kỳ hè sẽ diễn ra 2 buổi/tuần.

Tuy nhiên, ở một số trường khác, như Đại học Công Nghiệp, sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 12 tín chỉ. Một số trường cũng áp dụng hình thức đào tạo theo niên chế tương tự như quy định của Bộ GD&ĐT.

Vì vậy, câu hỏi “1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ?” không có câu trả lời cụ thể. Việc lựa chọn tín chỉ sẽ phụ thuộc vào khả năng và năng lực tiếp thu của mỗi sinh viên để có thể sắp xếp thời gian phù hợp với mình. Tính toán khối lượng tín chỉ hợp lý, một ngày bạn có thể học tối đa 18 tiết, chia đều trong 3 buổi sáng, chiều và tối. Theo tính toán, trong một năm đại học, bạn có thể đăng ký tối đa 84 tín chỉ, bao gồm kỳ hè.

Một năm đại học có bao nhiêu kỳ năm 2024
Số lượng tín chỉ trong 4 năm đại học

4. Đăng ký học tín chỉ

Hiện nay, có hai phương thức đào tạo chính tại các trường đại học: đào tạo theo niên chế và đào tạo theo tín chỉ.

  • Đào tạo theo niên chế: Đào tạo theo năm học, mỗi chương trình đào tạo của một ngành học được quy định đào tạo trong một số năm nhất định.
  • Đào tạo theo tín chỉ: Đào tạo không tổ chức theo năm học mà theo học kỳ. Mỗi năm học có thể tổ chức đào tạo từ 2-3 học kỳ. Sinh viên sẽ tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho một ngành học để được cấp bằng tốt nghiệp đại học và ra trường.

Hiện tại, hầu hết các trường đại học đều thay đổi theo xu hướng đào tạo theo tín chỉ, lấy sinh viên làm trung tâm. Quy định đăng ký học tín chỉ do Bộ GD&ĐT ban hành như sau:

  • Số tín chỉ đăng ký học tối thiểu và tối đa cho mỗi học kỳ chính do từng chương trình quy định nhưng không ít hơn 14 (trừ học kỳ cuối khóa học) và không vượt quá 25. Mỗi học kỳ hè không vượt quá 12 tín chỉ.
  • Đối với sinh viên học lực bình thường, đăng ký 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học.
  • Đối với sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu, đăng ký 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học.
  • Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ.

5. Cách tính điểm theo hình thức tín chỉ ở Đại học

Cách tính điểm theo hình thức tín chỉ ở đại học được áp dụng theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Để đánh giá điểm học phần, quy chế đào tạo đại học quy định cách đánh giá và tính điểm học phần như sau:

  • Đánh giá điểm thành phần theo thang điểm 10: Mỗi học phần thường có tối thiểu hai điểm thành phần và tối đa là ba điểm thành phần, bao gồm điểm chuyên cần, điểm bài tập nhóm/bài tập cá nhân/bài giữa kỳ và điểm bài thi cuối kỳ. Các điểm thành phần này sẽ được đánh giá theo thang điểm 10.
  • Tính điểm học phần: Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ.
  • Cách tính và quy đổi điểm học phần: Điểm học phần được tính bằng tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, làm tròn đến một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ. Điểm trung bình tích lũy được tính từ tổng điểm học phần chia cho tổng số tín chỉ tích lũy.

Với cách tính điểm trung bình học phần và điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4, các mức điểm chữ được quy đổi thành điểm số tương ứng. Với điểm trung bình tích lũy, sinh viên sẽ được xếp loại học lực từ Xuất sắc đến Trung bình tùy thuộc vào điểm số đạt được.

6. 1 tín chỉ bao nhiêu tiền?

Câu hỏi “Học 1 tín chỉ bao nhiêu tiền?” luôn thu hút sự quan tâm của sinh viên. Tuy nhiên, mức học phí tín chỉ có thể khác nhau tùy thuộc vào trường đại học và ngành học mà sinh viên chọn.

Ví dụ, tại trường Đại học Công nghiệp Việt Hung, mức học phí tín chỉ dao động giữa các ngành. Ví dụ, khối ngành Kỹ thuật có mức học phí 327.000 VNĐ/tín chỉ, trong khi khối ngành Kinh tế là 270.000 VNĐ/tín chỉ.

Đại học Khoa học – Đại học Huế có học phí tín chỉ khác nhau giữa khối Khoa học Xã hội (265.000 VNĐ/tín chỉ) và khối Khoa học Tự nhiên & Công nghệ (hơn 320.000 VNĐ/tín chỉ).

Trường Đại học Hà Nội có mức học phí khác nhau giữa các nhóm ngành. Những môn tiếng Anh yêu cầu học phí cao (650.000 VNĐ/tín chỉ), trong khi những môn học khác có mức học phí là 480.000 VNĐ/tín chỉ.

Tuy nhiên, để trả lời chính xác câu hỏi “1 tín chỉ bao nhiêu tiền?”, bạn cần xem xét các thông tin về học phí của từng trường và ngành học mà bạn quan tâm. Mức học phí trung bình của 1 tín chỉ dao động từ 200.000 đến 600.000 VNĐ.

Để giúp bạn tính toán chi phí cụ thể hơn cho cả 4 năm đại học của mình, đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích trong bài viết sau nhé.

Chi phí 4 năm đại học hết bao nhiêu tiền?

7. Nên đăng ký tín chỉ học hè hay không?

Câu hỏi “Nên đăng ký tín chỉ học hè hay không?” là một quyết định cá nhân. Không có quy định nào bắt buộc sinh viên phải đăng ký học hè. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, bạn vẫn có thể đăng ký để rút ngắn thời gian học tập và tốt nghiệp sớm hơn.

Tuy nhiên, có người cho rằng học hè là không đúng, vì nó có thể làm mất đi thời gian trải nghiệm và thụ hưởng cuộc sống của sinh viên. Hè là thời gian lý tưởng để làm thêm việc, khám phá cuộc sống, giao lưu và tham gia các hoạt động tình nguyện để phát triển kỹ năng sống. Quyết định này là của bạn, không ai có thể ngăn cản bạn trải nghiệm và tận hưởng khoảng thời gian này, cũng không ai có thể ép buộc bạn học tập vào kỳ nghỉ hè. Chỉ có bạn mới có thể trả lời câu hỏi này.

Trên đây là cẩm nang tín chỉ đại học từ Trường trực tuyến. Hi vọng qua bài viết, bạn đã hiểu rõ hơn về tín chỉ, cách tính điểm và những điều cần biết về tín chỉ đại học.

1 năm đại học bao lâu?

Đại học và cao đẳng ở Việt Nam thường chia năm học thành hai học kỳ: học kỳ 1 và học kỳ 2. Mỗi học kỳ thường kéo dài trong khoảng 4-5 tháng, tùy thuộc vào trường và ngành học. Vì vậy, một năm học đại học hoặc cao đẳng sẽ kéo dài từ 8 đến 10 tháng.

1 học kỳ phải học bao nhiêu tín chỉ?

Tải về Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT - 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những người học được xếp hạng học lực trung bình trở lên; - 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những người học đang trong thời gian bị xếp hạng học lực trung bình yếu.

Một khóa học có bao nhiêu học kì?

Một năm học có hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (kỳ hè). Học kỳ chính là học kỳ bắt buộc phải học. Học kỳ hè không bắt buộc phải học.

Học kỳ 3 của đại học là gì?

- Học kỳ III là HK phụ kéo dài 8 tuần; trong đó gồm 5 tuần học, 3 tuần thi và xử lý kết quả. Học kỳ III bắt đầu từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6. Học kỳ III giúp SV rút ngắn thời gian học, cải thiện kết quả học tập.