Hóa đơn đã kê khai có hủy được không năm 2024

Khi nào thì hủy hóa đơn? Có được hủy hóa đơn đã kê khai hay không? Cách hủy hóa đơn đã tiến hành kê khai như thế nào thì đúng? Xem ngay bài viết dưới đây để có cho mình lời giải đáp chi tiết nhất.

Hóa đơn đã kê khai có hủy được không năm 2024

Có được hủy hóa đơn đã dùng để kê khai không?

1. Quy định hủy hóa đơn mới nhất hiện nay

Muốn biết có được hủy hóa đơn đã kê khai hay không thì bạn và doanh nghiệp phải nắm vững các quy định về xử lý hóa đơn điện tử hiện hành.

Doanh nghiệp có được hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế đầu ra hay không là câu hỏi của rất nhiều kế toán. 3 bước đơn giản để hủy hóa đơn sai sót khi chưa kê khai thuế.

Có thể thấy những năm gần đây ngành kế toán đã có những biến chuyển đáng mừng khi các phần mềm kế toán ngày càng phát triển, cùng với đó là sự hiện diện của hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, việc tiếp nhận hóa đơn điện tử vào doanh nghiệp đã gây không ít xáo trộn đối với bộ phận kế toán. Cụ thể:

  • Kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm hạch toán dễ phát sinh sai sót.
  • Kế toán lâu năm đã quen với lối làm việc thủ công khó tiếp nhận cách làm việc mới.

Do đó, Ở bài viết hôm nay, MISA meIvoice sẽ giải quyết một trong những thắc mắc điển hình của đội ngũ kế toán về hóa đơn điện tử: “Doanh nghiệp có được hủy hóa đơn điện tử khi đã kê khai thuế?”

Hóa đơn đã kê khai có hủy được không năm 2024

Ví dụ thực tế về việc phải hủy HĐ đã kê khai thuế đầu ra

Ngày 3/2/2021 kế toán xuất hóa đơn bán ra cho đơn vị mua hàng. Tới tháng 4/2021 mới phát hiện hoá đơn điện tử bán ra phát hiện sai sót đã kê khai thuế. Vậy kế toán phải làm sao để chỉnh sửa hóa đơn khi đã khai thuế? Liệu kế toán có được hủy hóa đơn sai sót và xuất hóa đơn mới không?

Quy định về việc hủy HĐ đã kê khai thuế đầu ra

Theo Khoản 1,2 của Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định cụ thể về việc hủy bỏ – xóa bỏ hóa đơn điện tử:

“1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện hóa đơn điện tử bị sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc hủy hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

  1. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký số điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Như vậy trường hợp trên thuộc quy định số 2 của thông tư. Theo đó, kế toán không được phép hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra mà chỉ được phép lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn điện tử xuất sai.

\>>> Xem ngay: Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử, lập lại, điều chỉnh hóa đơn điện tử đã xuất.

Cách hủy hóa đơn điện tử chính xác nhất 2021

Bước 1: Lập Biên bản hủy hóa đơn điện tử

Kế toán thực hiện lập Biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử, nội dung ghi rõ lý do, nội dung sai sót. Biên bản cần có chữ ký và đóng dấu của hai bên theo quy định.

Bước 2: Hủy hóa đơn điện tử đã lập

Thao tác trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice. Kế toán vào Vào phân hệ Hóa đơn\tab Hóa đơn xóa bỏ, nhấn Xóa bỏ hóa đơn.

Bước 3: Lập hóa đơn điện tử thay thế trên phần mềm

Hóa đơn đã kê khai có hủy được không năm 2024

Kế toán tiến hành lập hóa đơn điện tử thay thế. Hóa đơn thay thế phải được lập đúng theo quy định pháp luật, đáp ứng đầy đủ các trường yêu cầu. Ví dụ như: Hóa đơn được lập lại luôn phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số… Ký hiệu… Ngày… tháng… năm…”

\>>> Xem chi tiết: Hướng dẫn cách lập hóa đơn thay thế trên phần mềm MISA meInvoice

Hy vọng bài viết có thể giải quyết được thắc mắc của bạn về các trường hợp được hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra và cách bước thực hiện hủy hóa đơn điện tử theo quy định.

Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice có chương trình hỗ trợ vô cùng thiết thực và ưu đãi, cụ thể:

  • Quy đổi hóa đơn giấy để lấy hóa đơn điện tử mới.
  • MIỄN PHÍ hơn 300 hóa đơn điện tử không giới hạn thời gian sử dụng.
  • MIỄN PHÍ phí thuê bao hàng năm.
  • MIỄN PHÍ phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản.
  • MIỄN PHÍ chi phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị.
  • MIỄN PHÍ 100% phí tư vấn.
  • MIỄN PHÍ 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm.

Phần mềm hóa đơn điện tử miễn phí 7 ngày sử dụng với nhiều chức năng khác nhau. Đăng ký ngay để sử dụng miễn phí phần mềm meInvoice.