Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

Ta có: \(f\left( x \right)\) thỏa mãn: \(\left( {x - 1} \right).f\left( x \right) = \left( {x + 2} \right)f\left( {x + 3} \right)\).

Show

Nếu \(f\left( a \right) = 0 \Rightarrow a\) là một nghiệm của \(f\left( x \right)\).

Vì \(\left( {x - 1} \right).f\left( x \right) = \left( {x + 2} \right)f\left( {x + 3} \right)\) đúng với mọi x.

+) Ta thấy \(x = 1\) thì ta có:

\(\left( {1 - 1} \right)f\left( 1 \right) = \left( {1 + 2} \right)f\left( {1 + 3} \right)\)

\(\Rightarrow 0.f\left( 1 \right) = 3.f\left( 4 \right)\)

\(\Rightarrow 0 = 3.f\left( 4 \right)\)

\( \Rightarrow f\left( 4 \right) = 0\)

\(Hay\,\,\,\,x = 4\) là một nghiệm của \(f\left( x \right)\)

+) Với \(x = - 2\) ta được:

\(\left( { - 2 - 1} \right).f\left( { - 2} \right) = \left( { - 2 + 2} \right).f\left( { - 2 + 3} \right)\)

\( \Rightarrow - 3.f\left( { - 2} \right) = 0\)

\( \Rightarrow f\left( { - 2} \right) = 0\)

Hay \( x = - 2\) là một nghiệm của \(f\left( x \right)\)

+) Với \(x = 4\) ta được:

\(\left( {4 - 1} \right).f\left( 4 \right) = \left( {4 + 2} \right).f\left( {4 + 3} \right)\)

\( \Rightarrow 3.f\left( 4 \right)\)\( = \,6.f\left( 7 \right)\)

\( \Rightarrow 0= 6f\left( 7 \right)\)\( \Rightarrow f\left( 7 \right) = 0\)

\(Hay\,\,\,\,x = 7\) là một nghiệm của \(f\left( x \right)\)

+) Với \(x = 7\) ta tìm được \(f\left( {10} \right) = 0\,\,\,\,hay\,\,\,x = 10\) là một nghiệm của \(f\left( x \right)\)

+) Với \(x = 10\) ta tìm được \(f\left( {13} \right) = 0\,\,\,hay\,\,\,\,x = 13\) là một nghiệm của \(f\left( x \right)\)

Đề kiểm tra đánh giá chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán có đáp án chi tiết năm học 2023 - 2024 của phòng GD huyện Kim Sơn. Đề thi gồm 11 câu, 2 trang như sau:

 • Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Xuân La

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2023 - 2024 trường THCS Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.## Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 8 - Thị xã Giá Rai 2022

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm (KSCL) môn Toán khối 8 tại Thị xã Giá Rai năm 2022 - 2023 được Dethihocki.com cập nhật mới nhất bên dưới.## Đề thi khảo sát đầu năm 2022 môn Toán 8 THCS Vũ Kiệt

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Đề thi KSCL đầu năm 2022 - 2023 môn Toán khối 8 của trường THCS Vũ Kiệt đã được Dethihocki.com cập nhật và đăng tải bên dưới.## Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán - THCS Nam Hồng 2022

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Đề chính thức thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán trường THCS Nam Hồng, tỉnh Nam Định năm học 2022 - 2023## Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán 2022 - THCS THPT Lương Thế Vinh

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2022 - 2023 trường THCS THPT Lương Thế Vinh. Đề thi gồm 5 câu như sau:## Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 (Có đáp án)

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Các em học sinh cùng tham khảo đề thi và đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2022 được Dethihocki đăng tải dưới đây.## Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 Phòng GD Yên Lạc

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Các em tham khảo dưới đây chi tiết đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 8 của Phòng GD Yên Lạc năm học 2020-2021## Đề kiểm tra lớp 8 môn Toán tháng 9/2019 - THCS Archimedes

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Đề kiểm tra tháng 9/2019 môn Toán lớp 8 trường THCS Archimedes gồm 2 đề số 1 và số 2 cụ thể như sau:## Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2019

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 8 năm 2024

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm học 2019 - 2020, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

  Xem thêm