Bút toán hachj toán xây dựng cơ bản dơ dang năm 2024

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang, là một trong những chi phí quan trọng cần tính toán trong dự án xây dựng. Để hiểu rõ hơn về loại chi phí này, cách tính toán chi phí xây dựng cơ bản sửa lỗi hãy cùng Viindoo tìm hiểu trong bài viết sau.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Tiếng Anh: Construction in progress, viết tắt: CIP) là chi phí của một dự án xây dựng trước khi hoàn thành. Chi phí này có thể bao gồm chi phí vật liệu, lao động và thiết bị, cũng như chi phí chung, chẳng hạn như bảo hiểm và thuế.

Bút toán hachj toán xây dựng cơ bản dơ dang năm 2024

Chi phí xây dựng cơ bản cơ bản là gì?

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được xác định dựa trên khối lượng công việc, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và các chế độ chính sách khác của nhà nước. Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng,...

Tài khoản 241 – Chi phí xây dựng cơ bản sửa dang

Tài khoản 241 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang sẽ được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục thi công. Ở mỗi hạng mục công trình sẽ được hạch toán chi tiết từng nội dung, chi phí đầu tư xây dựng và được theo dõi lũy kế từ khi khởi công đến khi dự án hoàn thành được bàn giao và sử dụng. Khi tính toán và phân bổ chi phí kế toán cần tuân theo những nguyên tắc sau: Tính riêng chi phí cho từng công trình nếu xác định được khả năng chi phí dành riêng cho mỗi quy trình, If chi phí được tính chung cho nhiều công việc thì đơn vị có quyền phân tích theo các tiêu chuẩn phù hợp với từng công trình.

Kết cấu tài khoản chi phí xây dựng dở dang 241: TK 2411: Cố định tài sản phẩm mua sắm trả phí. TK 2412 : Phản ánh chi phí đầu tư xây dựng cơ sở, giải quyết vấn đề xây dựng cơ sở tư vấn đầu tư. TK 2413: Giải quyết vấn đề sửa chữa chi phí ánh sáng cho cố định tài sản và giải quyết vấn đề sửa chữa chi phí cho cố định tài sản. Lưu ý: Tài khoản này chỉ sử dụng ở những đơn vị không thành lập Ban quản lý dự án phản ánh chi tiết chi phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở.

Cách hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng đặt ra một số thách thức cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng với các chi phí như:

 • Ứng trước cho nhà đầu tư: Nợ TK 331 - Có TK 112 .
 • Nhận khối lượng sửa chữa TSCĐ hoàn thành do bên thầu bàn giao, biên bản nghiệm thu XDCB hoàn thành, hóa đơn bán hàng: Nợ TK 241 - Có TK 331.
 • Thanh toán số nợ phải trả nhà thầu: Nợ TK 331 - Có TK 112.
 • Mua thiết bị đầu tư XDCB căn cứ theo hóa đơn, phiếu nhập kho: Nợ TK 152 - Có TK 331.

Liên kết dịch vụ của kế toán phí xây dựng cơ bản sửa lỗi

Dịch vụ liên kết của kế toán chi phí xây dựng cơ bản sửa chữa bao gồm một số bước như sau

Ghi Chi

Bước đầu tiên trong kế toán chi phí xây dựng theo quy trình là ghi lại tất cả các chi phí liên quan đến xây dựng dự án. Điều này bao gồm chi phí vật liệu, lao động và thiết bị, cũng như bất kỳ chi phí chung nào.

Điều quan trọng là xác định các chi phí liên quan đến dự án đang diễn ra. Điều này thường bao gồm:

 • Cấu hình xây dựng và tồn tại
 • Nhà cung cấp
 • Vận tải
 • Nhân sự
 • Lắp đặt
 • Giấy phép và chứng nhận
 • Lãi vay

Bút toán hachj toán xây dựng cơ bản dơ dang năm 2024

Ghi nhận chi phí trong việc xây dựng cơ bản thuật toán

Điều quan trọng là phải ghi lại các khoản chi tiêu trong kỳ kế toán là điều mà chúng diễn ra. Cần tránh trì hoãn việc sao chép chi phí vào tài khoản CIP vì nó có thể dẫn đến sai lệch kế toán và vi phạm quy định yêu cầu.

Phân bổ chi phí

Phân bổ chi phí là một khía cạnh quan trọng của kế toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang (CIP). Nó liên quan đến việc phân bổ các chi phí phát sinh trong một dự án xây dựng vào tài khoản tài sản thích hợp một cách có hệ thống và chính xác. Quá trình này đảm bảo rằng báo cáo tài chính phản ánh chính xác chi phí xây dựng tài sản dài hạn, chẳng hạn như tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng, và dự án được hoàn thành trong ngân sách được phân bổ.

Bút toán hachj toán xây dựng cơ bản dơ dang năm 2024

Phân bổ chi phí trong kế toán CIP

Điều quan trọng là phải ghi lại các khoản chi tiêu trong kỳ kế toán là điều mà chúng diễn ra. Cần tránh trì hoãn việc sao chép chi phí vào tài khoản CIP vì nó có thể dẫn đến sai lệch kế toán và vi phạm quy định yêu cầu.

Vốn hóa chi phí

Vốn hóa chi phí liên quan đến việc xử lý một số chi phí liên quan đến dự án xây dựng như một tài sản, chứ không phải là chi phí, trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Bút toán hachj toán xây dựng cơ bản dơ dang năm 2024

Vốn hóa chi phí

Khi chi phí đã được phân bổ và đáp ứng các tiêu chí về vốn hóa, nó sẽ được thêm vào tài khoản tài sản chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong sổ cái chung của công ty. Chi phí này sau đó được khấu hao trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thông qua chi phí khấu hao trong các kỳ kế toán tiếp theo

Khấu hao

Sau khi tài sản được hoàn thành, khấu hao được tính và ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Điều này cho phép các doanh nghiệp phân bổ chi phí của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó.

Khấu hao được tính bằng một số phương pháp, bao gồm khấu hao theo đường thẳng, khấu hao nhanh và theo đơn vị sản xuất. Khấu hao theo đường thẳng là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong kế toán chi phí xây dựng cơ bản theo tiến độ . Nó liên quan đến việc chia chi phí của tài sản theo thời gian sử dụng hữu ích của nó và phân bổ một lượng chi phí bằng nhau cho mỗi accounting period là gì trong suốt vòng đời của tài sản.

Bút toán hachj toán xây dựng cơ bản dơ dang năm 2024

Khấu hao trong kế toán CIP

Ví dụ: nếu một công ty xây dựng một tòa nhà với tổng chi phí là 1.000.000 USD, thời gian sử dụng hữu ích là 40 năm và giá trị thu hồi là 100.000 USD thì chi phí khấu hao hàng năm sẽ là: (1.000.000 USD - 100.000 USD) / 40 = 22.500 USD

Công ty sẽ ghi nhận chi phí khấu hao là 22.500 USD trong mỗi kỳ kế toán trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tòa nhà.

Quản lý chi phí xây dựng cơ bản dở dang với Viindoo Accounting

Viindoo Accounting là một giải pháp phần mềm kế toán dựa trên đám mây có thể hỗ trợ các công ty xây dựng đáp ứng nhu cầu kế toán xây dựng cơ bản dở dang của họ. Phần mềm này cho phép người dùng theo dõi và quản lý chi phí liên quan đến các dự án xây dựng đang diễn ra, bao gồm nhân công, vật liệu và chi phí chung.

Bút toán hachj toán xây dựng cơ bản dơ dang năm 2024

Viindoo Accounting là công cụ thiết yếu cho việc xây dựng kế toán tiến độ

Các tính năng chính của Viindoo dành cho kế toán xây dựng dở dang là:

 • Phân bổ chi phí cho các dự án cụ thể, điều này đặc biệt hữu ích đối với các công ty xây dựng có nhiều dự án đang triển khai đồng thời;
 • Tính chi phí khấu hao bằng cách sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng để phân bổ nguyên giá tài sản dài hạn trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng;
 • Cung cấp tính năng báo cáo có thể tùy chỉnh cho phép người dùng tạo báo cáo về dự án, chi phí và chi phí khấu hao;
 • Có tính năng kế toán tổng hợp, tính lương, quản lý tài chính.

Khám phá phần mềm kế toán Viindoo

Tự động hóa mọi công việc kế toán doanh nghiệp. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Bút toán hachj toán xây dựng cơ bản dơ dang năm 2024

Câu hỏi thường gặp

Không, công trình xây dựng cơ bản dở dang không thể được khấu hao vì nó thể hiện các dự án xây dựng đang được thực hiện nhưng chưa được sử dụng hoặc chưa sẵn sàng cho mục đích đã định. Sau khi việc xây dựng hoàn thành và tài sản được đưa vào sử dụng, quá trình khấu hao có thể bắt đầu.

Tóm lại, Viindoo là một giải pháp phần mềm kế toán toàn diện có thể hỗ trợ các công ty xây dựng đáp ứng nhu cầu kế toán CIP của họ. Chúng tôi hy vọng bạn có thể áp dụng những thông tin trên về kế toán CIP vào quy trình kế toán của mình.