Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 2 năm 2024

Bộ bài tập ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 giúp các em luyện giải đề, củng cố kiến thức môn Toán trong thời gian nghỉ hè 2023 dài ngày, để tự tin hơn khi bước vào năm học 2023 - 2024.

Với các dạng bài tập từ đơn giản tới nâng cao, các em sẽ nắm chắc các dạng bài tập như tìm x, đặt tính rồi tính, giải toán có lời văn, bài tập hình học... Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm 18 Phiếu bài tập hè 2023 lớp 2 lên lớp 3. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:

Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 - Đề 1

Họ và Tên:……………………………………Lớp ………………………..

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: (1 điểm) Trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn nhất là

 1. 354
 2. 253
 3. 345
 4. 235

Câu 2: (1 điểm) Dãy tính 4 x 5 – 2 có kết quả là:

 1. 22
 2. 20 C.12 D.1 8

Câu 3: (1 điểm) Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?

 1. 9
 2. 17
 3. 3

Câu 4: (0.5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 2 năm 2024

 1. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác
 2. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác
 3. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Câu 5: (0.5 điểm) Tìm X

X : 2 = 10

 1. X = 5
 2. X = 8
 3. X = 20

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

342 + 254 789 - 436 68 + 17 92 - 46

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Câu 2: Tính (1 điểm)

3 x 8 - 12 = 36 : 4 + 81 =

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Câu 3: (1 điểm)

Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 4: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 2 năm 2024

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền số còn thiếu vào chỗ chấm.

 1. 211, 212, ........., .............., .............., 216.
 1. 420, 430, ........., .............., .............., 470.

Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

 1. 257 + 312 b. 629 + 40 c. 318 – 106 d. 795 - 581

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Bài 2: Số (1 điểm)

Đọc sốViết sốMột trăm linh chín321906Hai trăm hai mươi haiSáu trăm bốn mươi

Bài 3: Tính (2 điểm)

 1. 3 x 6 + 41 =

............................................

............................................

............................................

 1. 4 x 7 – 16 =

............................................

............................................

............................................

 1. 45 : 5 – 5 =

............................................

............................................

............................................

 1. 16 : 2 + 37 =

............................................

............................................

............................................

Bài 4: Giải bài toán (2 điểm)

Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?

Bài giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 5: Tìm x (1 điểm)

 1. X : 4 = 5

x = ……………...

x = ……………...

 1. 3 x X = 24

x = ………………..

x = ………………..

Bài 6: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (2 điểm)

 1. Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 120 mm, 300 mm và 240 mm. Chu vi của tam giác ABC là:
 1. 606 mm
 2. 660 mm
 3. 660 cm
 4. 606 cm
 1. Lúc 8 giờ đúng:
 1. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 6
 2. Kim ngắn chỉ số 12, kim dài chỉ số 6
 3. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12
 4. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 3
 1. Các số 456; 623 và 142 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
 1. 456; 623; 142
 2. 623; 456; 142
 3. 142; 623; 456
 4. 142; 456; 623
 1. x : 2 = 0 ; x là:
 1. x = 1
 2. x = 2
 3. x = 0
 4. x = 4

Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 - Đề 3

 1. TRẮC NGHIỆM:… . (3 điểm)

Khoanh tròn kết quả đúng nhất .

1. Tính:

32 : 4 = ?

 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10

2. Tìm x biết: 4 x X = 36

 1. x = 8
 2. x = 7
 3. x = 9 d.x = 6

3. Viết “giờ” hoặc “phút” vào chỗ chấm thích hợp:

 1. Mỗi trận thi đấu bóng đá kéo dài trong 90 ......................
 1. Buổi sáng, em thức dậy lúc 6 ..................................

4. Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô màu

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 2 năm 2024

5. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 2 năm 2024

 1. 10cm
 2. 16cm
 3. 17
 4. 14 cm

6. Có 25 kg gạo chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có mấy kg gạo?

 1. 5kg
 2. 6kg
 3. 4kg
 4. 3kg

II. TỰ LUẬN: … (7 điểm).

1. Tính nhẩm: (1 đ)

2. Tìm X: (1 đ)

 1. X x 5 = 35
 1. X : 4 = 8 x 4

3. Tính (1 đ)

 1. 3 7 + 25 =……………………
 1. 3 0 + 16 =……………………..

4. Hình vẽ bên có: (1 đ)

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 2 năm 2024

 1. …….hình tam giác.
 1. …….hình tứ giác.

5. Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được tất cả mấy bình? (1 điểm)

6. Cho tứ giác ABCD (như hình vẽ) (2 đ)

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 2 năm 2024

 1. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.
 1. Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để được 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. (kẻ trực tiếp vào hình)

Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 - Đề 4

Bài 1 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

 1. Số 575 đọc là:
 1. Năm trăm bảy mươi lăm
 2. Năm trăm lăm mươi năm
 3. Lăm trăm bảy mươi lăm
 1. Một phép nhân có tích là 21, thừa số thứ nhất là 3, thừa số thứ hai là:
 1. 24
 2. 18
 3. 7

Bài 2 (1 điểm): Số?

 1. của 16 kg là ...........kg.
 1. 5m = …….dm

Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

 1. Một tam giác có 3 cạnh bằng nhau, độ dài mỗi cạnh của tam giác đó là 6cm. Chu vi của tam giác đó là:
 1. 9 cm
 2. 18 cm
 3. 24 cm
 1. Cách chuyển tổng thành tích nào không đúng?
 1. 4 + 4 + 4 = 4 × 4
 2. 5 + 5 + 5 + 5 = 5 × 4
 3. 6 + 6 + 6 = 6 × 3

Bài 4 (2,5 điểm)

 1. Đặt tính rồi tính:

57 + 25

93 – 48

876 - 345

 1. Tính:

4 × 9 + 6 =.....................................

35 : 5 × 3 = ..................................

Bài 5 (1 điểm): Tìm x

x + 45 = 100

x : 4 = 18 : 3

Bài 6 (3 điểm):

 1. Anh cao 167 cm, em thấp hơn anh 32cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
 1. Có 32 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

Bài 7 (0,5 điểm) Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 5 và lấy số đó chia cho 5 thì được hai kết quả bằng nhau.