6ly3 bao nhiêu carat

Bạn có biết, kim cương là đá quý biểu tượng của tháng 4? Nếu sinh nhật của bạn vào tháng tư thì bạn là người có rất nhiều may mắn – Mang các đặc tính bền vững của Kim cương, bạn là người có ý chí và luôn có niềm tin tuyệt đối vào những quyết tâm và nỗ lực của mình.

Sau đây là tổng hợp những viên kim cương hột xoàn 6 ly 3 đến 7 ly 2 đang được bán ở Hưng Phát USA.


Bảng giá kim cương hột xoàn từ 6ly3 đến 7ly2


Giá kim cương từ 6ly3 đến 7ly2 phụ thuộc vào: Ly, Carat, Màu, Nét Cắt, v.v...


Kim cương hột xoàn tại Hưng phát USA đều có giấy chứng nhận, chỉ với hơn 25 triệu bạn đã sở hữu viên kim cương 6ly3, tuy nhiên, với mức giá này bạn khó thể nào sở hữu viên có chất lượng tốt nhất được. Bạn có thể tham khảo thêm.

Dưới đây là hình ảnh mô tả về kích thước hột xoàn 6ly3 đến 7ly2

Hình ảnh viên kim cương round

Viên kim cương Round, trọng lượng 0,78 carat (6 ly 31), nét cắt Fair & Poor, màu sắc D, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 31

Viên kim cương Round, trọng lượng 1,01 carat (6 ly 39), nét cắt Premium, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 39

Viên kim cương Round, trọng lượng 0,90 carat (6 ly 36), nét cắt Good, màu sắc D, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 36

Viên kim cương Round, trọng lượng 0,90 carat (6 ly 33), nét cắt Very Good, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 33

Viên kim cương Round, trọng lượng 0,90 carat (6 ly 36), nét cắt Very Good, màu sắc D, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 36


Viên kim cương Round, trọng lượng 0,97 carat (6 ly 51), nét cắt Fair & Poor, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 51


Viên kim cương Round, trọng lượng 1,00 carat (6 ly 30), nét cắt Very Good, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 3


Viên kim cương Round, trọng lượng 1,02 carat (6 ly 43), nét cắt Ideal, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 43

Viên kim cương Round, trọng lượng 1,04 carat (6 ly 61), nét cắt Very Good, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 61

Viên kim cương Round, trọng lượng 1,01 carat (6 ly 51), nét cắt Very Good, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 51

Viên kim cương Round, trọng lượng 1,20 carat (6 ly 73), nét cắt Good, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 73

Viên kim cương Round, trọng lượng 1,04 carat (6 ly 65), nét cắt Very Good, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 65

Viên kim cương Round, trọng lượng 1,01 carat (6 ly 70), nét cắt Good, màu sắc D, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 7

Viên kim cương Round, trọng lượng 1,00 carat (6 ly 38), nét cắt Very Good, màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 38

6ly3 bao nhiêu carat

Hình ảnh viên kim cương princess

Viên kim cương Princess, trọng lượng 1,32 carat (6 ly 45), nét cắt Excellent, màu sắc E, độ tinh khiết VS1.

 

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 45

Viên kim cương Princess, trọng lượng 1,51 carat (6 ly 57), màu sắc E, độ tinh khiết VS1,

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 57

Viên kim cương Princess, trọng lượng 1,28 carat (6 ly 50), màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 5

Viên kim cương Princess, trọng lượng 1,32 carat (6 ly 32), màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 32

 

Viên kim cương Princess, trọng lượng 1,36 carat (6 ly 34), màu sắc E, độ tinh khiết VS1

6ly3 bao nhiêu carat

Kim cương 6 ly 34

Kim cương không chỉ sang trọng tinh khiết mà còn mang lại may mắn cho những ai đeo nó. Hiện tại HungPhatUSA có hơn 100.000 viên kim cương rời cho bạn chọn lựa.