Chủ đề: willy breath

Có 2 bài viết

willy breath là gì - Nghĩa của từ willy breath
willy breath là gì - Nghĩa của từ willy breath

willy breath có nghĩa làMùi Gasy xuất phát từ sâu bên trong cổ họng sau khi người ta bị hút vào nhiều Willies ....Thí dụCô gái chết tiệt .... wats dat ..... u có ...

save your breath là gì - Nghĩa của từ save your breath
save your breath là gì - Nghĩa của từ save your breath

save your breath có nghĩa làĐể kiềm chế từ một nỗ lực vô ích. Nói cách khác, Nó vô dụng để giải thích một cái gì đó với ai đó khi sẽ không có kết ...