Giải toán lớp 5_bài luyện tập chung trang 179 năm 2024

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 5: Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ hệ thống kiến thức các dạng bài tập Toán trong phạm vi lớp 5, ôn thi cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 178 SGK Toán 5) dưới đây.

\>> Bài trước: Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp)

Toán lớp 5 trang 178 179

1. Toán lớp 5 trang 178 Phần 1

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...).

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Toán lớp 5 trang 178 câu 1

Câu 1: 0,8% = ?

Hướng dẫn giải:

Viết 0,8% dưới dạng phân số thập phân dựa vào tính chất .

Đáp án

Ta có:

Vậy đáp án phù hợp là đáp án C. 0,8% =

Đáp án: C

Giải Toán lớp 5 trang 178 câu 2

Câu 2: Biết 95% của một số là 475, vậy của số đó là:

 1. 19
 1. 95
 1. 100
 1. 500

Hướng dẫn giải:

- Tìm số đó ta lấy 475 chia cho 95 rồi nhân với 100 hoặc lấy 475 nhân với 100 rồi chia cho 95.

- Tìm của số đó ta lấy số đó nhân với

Đáp án

95% của một số là 475. Số đó là:

475 x 100 : 95 = 5 x 100 = 500 ;

của 500 là:

500 x \= 500 : 5 = 100

Vậy đáp án phù hợp là đáp án C. 100

Giải Toán lớp 5 trang 178 câu 3

Câu 3: Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất?

Giải toán lớp 5_bài luyện tập chung trang 179 năm 2024

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ rồi đếm số hình lập phương nhỏ của mỗi hình sau đó so sánh kết quả với nhau.

Đáp án

Khối A:

Có chiều dài là 4 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều rộng là 3 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều cao là 2 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

4 x 3 x 2 = 12 x 2 = 24 (khối)

Khối B:

Hình lập phương B = hình lập phương A – 2 khối nhỏ

Hình lập phương A có 24 khối.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

24 – 2 = 22 (khối)

Khối C :

Có chiều dài là 3 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều rộng là 4 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều cao là 2 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

3 x 4 x 2 = 12 x 2 = 24 (khối)

Khối D:

Hình lập phương D = hình lập phương C + 4 khối nhỏ

Hình lập phương C có 24 khối.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

24 + 2 = 28 (khối)

Vậy khối D có nhiều hình lập phương nhất.

Khoanh tròn chữ D.

2. Toán lớp 5 trang 179 Phần 2

Giải Toán lớp 5 trang 179 câu 1

Câu 1: Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

 1. Diện tích của phần đã tô màu.
 1. Chu vi của phần không tô màu.

Giải toán lớp 5_bài luyện tập chung trang 179 năm 2024

Hướng dẫn giải:

Ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

Ta áp dụng các công thức: C = r × 2 × 3,14 và S = r × r × 3,14 trong đó C là chu vi, S là diện tích và r là bán kính hình tròn.

Đáp án

Trong hình vuông có 4 phần nhỏ đã được tô màu. Khi ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Diện tích phần đã tô màu = diện tích hình tròn có bán kính 10cm

 1. Áp dụng công thức: S = r x r x 3,14.

Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

 1. Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

Áp dụng công thức P = r x 2 x 3,14 với đường tròn có bán kính là 10cm.

Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2; 62,8cm

Giải Toán lớp 5 trang 179 câu 2

Câu 2: Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

- Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

120% =

- Tìm số tiền mua cá dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Tóm tắt

Cá + gà: 88000 đồng

Số tiền cá = 120% số tiền gà

Cá : ? đồng

Đáp án

120% =

Lúc này bài toán rơi vào dạng tổng tỉ

Số tiền mua cá là:

88 000 : (6 + 5) x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng.

Có thể lập luận theo cách khác như sau

Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

120% =

Nên số tiền mua cá = số tiền mua gà.

Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

88000 đồng được chia thành 11 phần bằng nhau.

Số tiền của mỗi phần là:

88000 : 11 = 8000 (đồng)

Số tiền mua cá hết 6 phần. Số tiền mua cá là:

8000 x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 5: Luyện tập chung

3. Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

 • 55 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán
 • 50 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
 • 16 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5
 • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
 • Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5
 • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Toán lớp 5 trang 178, 179: Luyện tập chung (tiếp) bao gồm các bài tập tự luyện SGK có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán có lời văn, toán cộng trừ nhân chia số đo thời gian, toán trung bình cộng, toán tỉ số phần trăm, chuyển động cùng chiều và ngược chiều, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 5 Ôn tập... Tham khảo và luyện tập bài tập SBT Toán 5: Giải vở bài tập Toán 5 bài 173: Luyện tập chung để biết thêm các cách giải bài tập toán ôn tập tổng hợp học kì 1, 2. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài các dạng bài tập Giải Toán lớp 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 và toàn bộ đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học nhé.