Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu tâm đối xứng?

Vì hình chóp tứ giác đều không có tâm đối xứng, nên không có tính chất nào liên quan trực tiếp đến tâm đối xứng trong trường hợp này. Tuy nhiên, các tính chất khác của hình chóp tứ giác đều bao gồm cạnh bằng nhau và các mặt bằng nhau, góc giữa hai mặt phẳng cơ sở là vuông góc, và các giao diện từ trung điểm của các cạnh cơ sở để lại các điểm trung bình cho các cạnh bên.

Kết luận, hình chóp tứ giác đều không có tâm đối xứng. Hình chóp tứ giác đều không thể có tâm đối xứng vì trọng tâm của mặt phẳng đáy và các cạnh bên không trùng nhau. Điều này nghĩa là không thể tìm được một điểm duy nhất để quay hình chóp tứ giác đều thành một hình chóp tứ giác mới thông qua quá trình quay. Do đó, hình chóp tứ giác đều không có tâm đối xứng.

Bài tập trắc nghiệm số 1 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

 • Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

 • Khái niệm nào sau đây đúng với khối chóp?

 • Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất

 • Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng. “Số cạnh của một hình đa diện luôn……………….số đỉnh của hình đa diện ấy”

 • Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?

 • Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD Nhận định nào sau đây không đúng .

 • Trong không gian cho hai vectơ và . Với M là điểm bất kỳ, ta gọi là ảnh của M qua phép và là ảnh của qua phép Khi đó phép biến hình biến điểm M thành đểm là.

 • Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?

 • Trong không gian cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng b?

 • Trong không gian cho (P) và (Q) là hai mặt phẳng song song. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

 • . Trong không gian cho hai tam giác ABC và A’B’C’ bằng nhau ( ). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

 • Cho hình lập phương ABCD và A’B’C’D’. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC Phép tịnh tiến theo vectơ biến tam giác thành tam giác

 • Cho hai mặt phẳng và song song với nhau. Với M là một điểm bất kỳ, ta gọi là ảnh của M qua phép đối xứng Đ và là ảnh của qua phép đối xứng Đ . Phép biến hình Đ Đ . Biến điểm M thành là

 • Trong không gian một tam giác đều có mấy mặt phẳng đối xứng?

 • Cho hình hộp chữ nhật ABCD và A’B’C’D’ có các kích thước là a, b, c . Hình hộp chữ nhật này có mấy mặt đối xứng

 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với (ABCD). Hình chóp này có mặt đối xứng nào?