Top 9 cho tứ diện abcd có ac=bd a ab=cd=2a ad=bc a căn 6 2022

Cho tứ diện $ABCD $ có $AB = CD = AC = BD = 2a,AD = BC = a\sqrt 2 . $ Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD $. Cho tứ diện $ABCD$ có $BC = CD = BD = AC = AD = a$ và $AB = a\sqrt 2 .$ Tính khoảng cách $d$ giữa hai đường thẳng $AB$ v?. Cho tứ diện (ABCD ) có AC = AD = BC = BD = a và hai mặt phẳng ( (ACD) ), ( (BCD) ) vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh (CD ) sao cho hai mặt phẳng ( (ABC) ), ( (ABD) ) vuông góc..

.

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh bằng a . SA ⊥(ABCD), SA = a3.Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp?

.

Top 1: Cho tứ diện ABCD có các cạnh đối bằng nhau từng đôi một AC=BD=a ...

Tác giả: lazi.vn - Nhận 237 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 22 thg 3, 2021 — Cho tứ diện ABCD có các cạnh đối bằng nhau từng đôi một AC=BD=a, AB=CD=2a, AD=BC= a căn 6. Tính góc giữa 2 đường thẳng (AD;BC) - Cho tứ diện ... ...

Top 2: Cho tứ diện ABCD có AC=BD a AB=CD=2a AD=BC a căn 6

Tác giả: hanghieugiatot.com - Nhận 133 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tứ diện ABCD có AC=BD a AB=CD=2a AD=BC a căn 6 ... nên ∆BCDlà tam giác đều. ... nên theo định lý Py-ta-go đảo, ta có ∆ACD vuông cân tại A . ... Bằng cách đăng ... ...

Top 3: Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a AC = BD = b AD = BC = c. Tính góc ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 182 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải chi tiết: Gọi \(M,\,\,N,\,\,P\) lần lượt là trung điểm của \(AB,\,\,CD,\,\,AD\). Ta có: \(PM,\,\,PN\) lần lượt là các đường trung bình của tam giác \(ABD\) và \(ACD\) nên \(MP\parallel BD\) và \(PN\parallel AC\). \( \Rightarrow \angle \left( {AC;BD} \right) = \angle \left( {PN;PM} \right)\). Áp dụng công thức tính độ dài đường trung tuyến ta có: \(\begin{array}{l}C{M^2} = \dfrac{{C{A^2} + C{B^2}}}{2} - \dfrac{{A{B^2}}}{4} = \dfrac{{2\left( {{b^2} + {c^2}} \right) - {a^2}}}{4}\\D{M^2} = \df
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tứ diện (ABCD) có (AB = CD = a), (AC = BD = b), (AD = BC = c). Tính góc giữa hai đường thẳng (AC) và (BD). ...

Top 4: Cho tứ diện ABCD có độ dài các cạnh AB = AC = AD = BC = BD = a và CD ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi Nhận biết Cho tứ diện \(ABCD\) có độ dài các cạnh \(AB = AC = AD = BC = BD = a\) và \(CD = a\sqrt 2 \). Góc giữa hai đường thẳng \(AD\) và \(BC\) bằng:A. B. C. D.Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đâyGiải chi tiết:. Tam giác \(BCD\) có: \(B{C^2} + B{D^2} = C{D^2} = 2{a^2} \Rightarrow \Delta BCD\) vuông cân tại \(B\).. Gọi \(H\) là trung điểm \(BC \Rightarrow H\) là tâm đường tròn ngoại tiếp \(\Delta BCD\).. Có \(AB = AC = AD \Rightarrow AH \bot \left( {BCD} \right)\).. Trong \(\left( {BCD}
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tứ diện (ABCD) có độ dài các cạnh (AB = AC = AD = BC = BD = a) và (CD = asqrt 2 ). Góc giữa hai đường thẳng (AD) và (BC) bằng: ...

Top 5: Cho tứ diện $ABCD $ có $AB = CD = AC = BD = 2a,AD = BC = a\sqrt 2 ...

Tác giả: moon.vn - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho tứ diện $ABCD $ có $AB = CD = AC = BD = 2a,AD = BC = a\sqrt 2 . $ Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD $. Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB = CD = AC = BD = 2a,AD = BC = a\sqrt 2.\) Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện \(ABCD\). A.\(R = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}.\). B.\(R = a\sqrt 2 .\) C.\(R = a\sqrt 5 .\) D.\(R = \dfrac{{a\sqrt 5 }}{2}.\)
Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 510055. Cho tứ diện $ABCD $ có $AB = CD = AC = BD = 2a,AD = BC = a\sqrt 2 . $ Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD $ ...

Top 6: Cho tứ diện $ABCD$ có $BC = CD = BD = AC = AD = a$ và $AB = a\sqrt ...

Tác giả: moon.vn - Nhận 191 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho tứ diện $ABCD$ có $BC = CD = BD = AC = AD = a$ và $AB = a\sqrt 2 .$ Tính khoảng cách $d$ giữa hai đường thẳng $AB$ v?. Cho tứ diện \(ABCD\) có \(BC = CD = BD = AC = AD = a\) và \(AB = a\sqrt 2 .\) Tính khoảng cách \(d\) giữa hai đường thẳng \(AB\) và \(CD.\) A.\(d = \dfrac{a}{3}.\). B.\(d = \dfrac{{2a}}{3}.\) C.\(d = \dfrac{a}{{\sqrt 2 }}.\) D.\(d = \dfrac{a}{2}.\)
Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 797200. Cho tứ diện $ABCD$ có $BC = CD = BD = AC = AD = a$ và $AB = a\sqrt 2 .$ Tính khoảng cách $d$ giữa hai đường thẳng $AB$ và $CD.$ ...

Top 7: Cho tứ diện (ABCD ) có AC = AD = BC = BD = a và hai mặt phẳng (

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 104 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho tứ diện(ABCD ) có AC = AD = BC = BD = a và hai mặt phẳng ( (ACD) ), ( (BCD) ) vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh(CD ) sao cho hai mặt phẳng ( (ABC) ), ( (ABD) ) vuông góc.Câu 48945 Vận dụngCho tứ diện \(ABCD\) có $AC = AD = BC = BD = a$ và hai mặt phẳng $\left( {ACD} \right)$, $\left( {BCD} \right)$ vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh \(CD\) sao cho hai mặt phẳng $\left( {ABC} \right)$, $\left( {ABD} \right)$ vuông góc.Đáp án đúng: aPhương pháp giải- Gọi \(H\) là trung điểm của $CD$, từ đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tứ diện (ABCD ) có AC = AD = BC = BD = a và hai mặt phẳng ( (ACD) ), ( (BCD) ) vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh (CD ) sao cho hai mặt phẳng ( (ABC) ) ... ...

Top 8: Cho tứ diện gần đều (ABCD ), biết (AB = CD = 5,AC = BD = căn (3

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 106 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tứ diện gần đều (ABCD ), biết (AB = CD = 5,AC = BD = căn (34) ,AD = BC = căn (41) ). Tính sin của góc giữa hai đường thẳng (AB ) và (CD ). ...

Top 9: Cho tứ diện ABCD có AB=CD=3, AD=BC=5, AC=BD=6. Tính thể...

Tác giả: vietjack.online - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: 18/06/20214,198Đáp án chính xác CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh bằng a . SA ⊥(ABCD), SA = a3.Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp?Xem đáp án »18/06/20213,584Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB=a, AD=2a, AA'=3a. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' làXem đáp án »18/06/20213,425Cho tứ diện ABCD có BC=a, CD=a3, BCD^=ABC^=ADC^=90°. Góc giữa đường thẳng AD và BC bằng 60°. Tính bán kính R của
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tứ diện ABCD có AB=CD=3, AD=BC=5, AC=BD=6. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. ...