Top 8 căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 23, cho biết khoảng nào sau đây là cảng biển 2023

Top 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 211 lượt đánh giá
Tóm tắt: Copyright © 2022 Hoc247.netĐơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCMGiấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển? A. Cảng Nam Định. B. Cảng Ninh Bình.Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển? A. Cảng Nam Định. B. Cảng Ninh Bình. ...

Top 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng ... - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 205 lượt đánh giá
Tóm tắt: Copyright © 2022 Hoc247.netĐơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCMGiấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông? A. Cảng Việt trì. B. Cảng Hải Phòng. C. Cảng Cái Lân.Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông? A. Cảng Việt trì. B. Cảng Hải Phòng. C. Cảng Cái Lân. ...

Top 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng ... - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 209 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?. Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là. Hoạt động trồng rừng nước ta hiện nay. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có diện tích trồng lúa. so với diện tích trồng cây lương thực lớn nhất?. Biện pháp để tránh thiệt hại khi có bão mạnh ở nước ta là. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhà máy điện nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Hồng?
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trả lời: ... Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy cảng Việt Trì là cảng sông. Các cảng Hải Phòng, Cái Lân và Cửu Lò là cảng biển.Trả lời: ... Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy cảng Việt Trì là cảng sông. Các cảng Hải Phòng, Cái Lân và Cửu Lò là cảng biển. ...

Top 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây ...

Tác giả: vietjack.me - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển? Cảng Cửa Ông.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Ngành du lịch biển đảo nước ta hiện nay. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22. cho biết trung tâm nào có quy mô nhỏ nhất trong các trung tâm công nghiệp chê biên lương thực, thực phâm sau đây?. Cho biểu đồ:                                       . (Số liệu theo Niên giám thông kê Việt Nam 2019, NXB Thông kê, 2020)Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh sự thay đổi GDP của Philipines và Thái Lan từ năm 2010 đến năm 2018?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết điểm. khai thác đá quý Quỳ Châu thuộc tỉnh nào sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trong các địa điểm sau đây, địa điểm nào có nhiệt độ trung bình tháng VII thấp nhất?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây là di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật? Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết hồ Đơn Dương  thuộc tỉnh nào sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết kênh Vĩnh Tế nối Châu Đốc với địa điểm nào sau đây?. Cho bảng sau:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2019 (Đơn vị: nghìn ha). Năm. 2010. 2013. 2015. 2017. 2019. Chè. 129,9. 128,2. 133,6. 129,3. 123,3. Cà phê. 554,7. 635,0. 643,3. 664,6. 683,8. Cao su. 748,7. 955,7. 955,7. 971,6. 922,0.                                            (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của nước ta từ năm. 2010 đến năm 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?. Cho bảng số liệu:     GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016                                                                                                                                  . ( Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ). Quốc gia. Xingapo. Malaixia. Thái Lan. Inđônêxia. Xuất khẩu. 511,2. 200,7. 280,4. 177,0. Nhập khẩu. 434,4. 180,8. 220,2. 170,7. (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào có giá trị xuất siêu lớn nhất?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ nào sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông Thái Bình?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có lãnh thổ hẹp ngang nhất?. Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Trung du miền núi Bắc Bộ là. Cho biểu đồ về dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1990 – 2019:Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây có ở. trung Quy Nhơn?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển? A. Cảng Việt Trì. B. Cảng Sơn Tây.Bị thiếu: khoảng | Phải bao gồm:khoảngCăn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển? A. Cảng Việt Trì. B. Cảng Sơn Tây.Bị thiếu: khoảng | Phải bao gồm:khoảng ...

Top 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết ... - Tailieumoi.vn

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 201 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chọn đáp án ACăn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy cảng Việt Trì là cảng sông. Các cảng Hải Phòng, Cái Lân và Cửu Lò là cảng biển.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết tài. nguyên du lịch nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhà máy điện nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Hồng?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực lớn nhất?. Căn cứ vào Atlat. Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trong các địa điểm sau đây, địa điểm nào có nhiệt độ trung bình tháng 1 thấp nhất?. Nước ta hiện nay có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh chủ yếu do. Giao thông vận tải đường ống nước ta. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ nào sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai?. Biện pháp để tránh thiệt hại khi có bão mạnh ở nước ta là. Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Di Linh?. Địa. hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc tỉnh Bình Định?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây có ở trung tâm Huế?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm nào có quy mô. lớn nhất trong các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm sau đây?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông? A. Cảng Việt Trì. Đáp án chính xác ...Bị thiếu: khoảng | Phải bao gồm:khoảngCăn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông? A. Cảng Việt Trì. Đáp án chính xác ...Bị thiếu: khoảng | Phải bao gồm:khoảng ...

Top 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng ... - Thi Online

Tác giả: qa.haylamdo.com - Nhận 217 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng sông?. Căn. cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây không nối trực tiếp Quốc lộ 1 với Lào?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Kon Tum với Quốc lộ 1?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường biển nội địa nào sau đây ở nước ta là dài nhất?. Căn. cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng sông nào sau đây không nằm ở sông Hồng?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với Hà Nội?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Nam Định với Hải Phòng?. Căn cứ. vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết các cảng nào sau đây nằm ở sông Tiền?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Hà Nội với Hải Phòng?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường sắt nào sau đây chạy theo hướng bắc – nam?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam. trang 23, cho biết tuyến đường sắt nào sau đây là dài nhất?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với Đông Hà?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối trực tiếp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với Quốc lộ 1?. Căn cứ vào Atlat Địa. lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường sắt Thống Nhất nối điểm nào với điểm nào sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Pleiku với Quốc lộ 1?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường biển nội địa nào sau đây ở nước ta là dài nhất? Xem đáp án » 28/08/2021 3,004 ...Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường biển nội địa nào sau đây ở nước ta là dài nhất? Xem đáp án » 28/08/2021 3,004 ... ...

Top 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau...

Tác giả: zix.vn - Nhận 169 lượt đánh giá
Tóm tắt: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau.. Câu hỏi này có trong đề thi . . Home. What's new Latest activity. Authors Tài liệu . Đánh giá mới nhất Tìm tài liệu Thi online Blog. Tin tức - Sự kiện Bí kíp học thi. Hướng nghiệp - Du học Trắc nghiệm tính cách Diễn đàn. Bài viết mới Search forums. Đăng nhập Đăng kí Có gì mới?. Tìm kiếmTìm kiếm Chỉ tìm trong tiêu đề By: Tìm nâng cao… Bài viết. mới Search forums Menu Đăng nhập . Đăng kí NavigationInstall the app How t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 6, 2021 · Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển? A. Cảng Việt Trì. B. Cảng Sơn Tây.16 thg 6, 2021 · Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển? A. Cảng Việt Trì. B. Cảng Sơn Tây. ...

Top 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết ... - Vietjack.online

Tác giả: vietjack.online - Nhận 215 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng sông?. Căn cứ vào Atlat Địa lí. Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Kon Tum với Quốc lộ 1?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết các cảng nào sau đây nằm ở sông Tiền?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây không nối trực tiếp Quốc lộ 1 với Lào?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam. trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với Hà Nội?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Nam Định với Hải Phòng?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường biển nội địa nào sau đây ở nước ta là dài nhất?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt. Nam trang 23, cho biết tuyến đường sắt nào sau đây là dài nhất?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Hà Nội với Hải Phòng?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng sông nào sau đây không nằm ở sông Hồng?. Căn cứ vào Atlat Địa lí. Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với Đông Hà?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường sắt Thống Nhất nối điểm nào với điểm nào sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường sắt nào sau đây chạy theo hướng bắc – nam?. Căn cứ vào. Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối trực tiếp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với Quốc lộ 1?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Pleiku với Quốc lộ 1?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng biển?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng biển? ...