Top 10 dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh a. h2 so4 b. hcl c. nacl. d. naoh. 2023

Top 1: Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 ...

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 120 lượt đánh giá
Tóm tắt: khfskahdhaChưa có nhómTrả lời0Điểm1Cảm ơn0Hóa HọcLớp 810 điểm khfskahdha - 16:12:57 06/03/2020Hỏi chi tiếtBáo vi phạmHãy. luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!TRẢ LỜIQuynhanh9124Chưa có nhómTrả lời40Điểm765Cảm ơn40Quynhanh912406/03/2020Đây là câu trả lời đã được xác thựcCâu trả lời được. xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.Đáp án: C,NaOHGiải thích các bước giải: Dung dịch Baz
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 SO4 B: NaCl. C: NaOH. D: HCl. Hỏi chi tiết; report Báo vi phạm.Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 SO4 B: NaCl. C: NaOH. D: HCl. Hỏi chi tiết; report Báo vi phạm. ...

Top 2: Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím ... - Hoidap247.com

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 117 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án:Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2SO4 → Quỳ tím hóa đỏ vì có H ở đầu là axit nên hóa đỏB: NaCl → Quỳ tím không đổi màu vì là muốiC: HCl → Quỳ tím hóa đỏ vì có H ở đầu là axit nên hóa đỏD: NaOH → Quỳ tím hóa xanh vì có Kim loại + OH là bazơ nên hóa xanhHãy giúp mọi người biết câu trả. lời này thế nào?. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. st
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 SO4 B: NaCl. C: HCl D: NaOH. câu hỏi 357465 - hoidap247.com.Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 SO4 B: NaCl. C: HCl D: NaOH. câu hỏi 357465 - hoidap247.com. ...

Top 3: Dung Dịch Chất Nào Sau đây Làm đổi Màu Quỳ Tím Thành Xanh? A ...

Tác giả: mtrend.vn - Nhận 188 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án:Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2SO4 → Quỳ tím hóa đỏ vì có H ở đầu là axit nên hóa đỏB: NaCl → Quỳ tím không đổi màu vì là muốiC: HCl → Quỳ tím hóa đỏ vì có H ở đầu là axit nên hóa đỏD: NaOH → Quỳ tím hóa xanh vì có Kim loại + OH là bazơ nên hóa xanh
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 SO4 B: NaCl. C: HCl D: NaOH. 01/12/2021. Photo of author. By Melody.Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 SO4 B: NaCl. C: HCl D: NaOH. 01/12/2021. Photo of author. By Melody. ...

Top 4: Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A

Tác giả: loga.vn - Nhận 192 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xương cột sống của người gồm có: A: 5 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 7 đốt sống thắt lưng, 5 đốt xương cùng và xương cụt. B: 7 đốt sống cổ, 13 đốt sống ngực, 4 đốt sống thắt lưng, 5 đốt xương cùng và xương cụt. C: 7 đốt sống cổ, 11 đốt sống ngực, 6 đốt sống. thắt lưng, 5 đốt xương cùng và xương cụt. D: 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt xương cùng và xương cụt.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 SO4 B: NaCl. C: HCl D: NaOH.Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A: H2 SO4 B: NaCl. C: HCl D: NaOH. ...

Top 5: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 1: Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành màu gì? A. Vàng. B. Xanh. C. Đỏ. D. Tím.Câu 2: Khi cho muối sunfit Na2SO3 tác dụng với axit H2SO4, thu được khí nào? A. Lưu huỳnh đioxit. B. Cacbon đioxit. C. Oxi. D. Hiđro Câu 3: Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học riêng của axit sunfuric đặc? A. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. B. Tính háo nước. C. Tác dụng với bazơ. D. Tác dụng với oxit bazơ.Câu 4: Chất nào sau đây tác. dụng với nước tạo ra dung dịch axit? A. CaO. B. BaO. C. Na2O. D. SO3. Câu
Khớp với kết quả tìm kiếm: các dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh là: Câu 2. Axit H2SO4 loãng phản ứng với các chất trong dãy nào sau đây? Ag; KOH; MgO; BaCl2. KCl. Mg; SO2; NaOHCâu ...các dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh là: Câu 2. Axit H2SO4 loãng phản ứng với các chất trong dãy nào sau đây? Ag; KOH; MgO; BaCl2. KCl. Mg; SO2; NaOHCâu ... ...

Top 6: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? A. HCl. B ... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 297 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiTất cả các chất trong dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím?A. H2SO4, KCl,. Ca(OH)2.          B. NaOH, HNO3, CuSO4.C .FeCl3, HCl, KOH.     D. Ba(OH)2, H3PO4, H2SO3. Xem chi tiết Khi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch nào sau đây thì giấy quỳ tím chuyển màu đỏ: A. KCl. B. Na2SO4. C. Ca(OH)2. D. H3PO4. Xem chi tiết Dùng chất nào sau đây để phân biệt 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4A. Quỳ tím và khí CO2   
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tất cả các chất trong dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím? A. H2SO4, KCl, Ca(OH)2. B. NaOH, HNO3, CuSO4. C .FeCl3, HCl, KOH ...Tất cả các chất trong dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím? A. H2SO4, KCl, Ca(OH)2. B. NaOH, HNO3, CuSO4. C .FeCl3, HCl, KOH ... ...

Top 7: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím HCl Na2SO4 - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI. HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Để phân biệt khí CO2 và khí SO2, có thể dùng:. Dung dịch nào sau. đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là. Cho các muối: (1) NaHCO3, (2) K2HPO4, (3) Na2HPO3, (4) NH4HS, (5) KHSO4. Số muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ tương ứng tạo muối trung hòa là. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch muối clorua. riêng biệt của các cation: X2+, Y3+, Z3+, T2+ . Kết quả ghi được ở bảng sau:Các cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ lần lượt là:. Dung dịch X có màu da cam. Nếu cho thêm vào một lượng KOH, màu đỏ của dung dịch dần dần chuyển sang màu vàng tươi. Nếu thêm vào đó một lượng H2SO4, màu của dung dịch dần dần trở lại màu da cam. Dung dịch X chứa chất có công thức phân tử là. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: dung dịch Na2SO4, KCl có pH = 7, môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màu. • dung dịch HCl là dung dịch axit, pH < 7 làm quỳ tím hóa đỏ.dung dịch Na2SO4, KCl có pH = 7, môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màu. • dung dịch HCl là dung dịch axit, pH < 7 làm quỳ tím hóa đỏ. ...

Top 8: Quỳ tím là gì? Đổi màu như thế nào? Ứng dụng của quỳ tím

Tác giả: dienmayxanh.com - Nhận 172 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quỳ tím là cái tên quá quen thuộc trong hóa học, được dùng để đo độ pH hoặc ứng dụng trong các thí nghiệm khác. Vậy quỳ tím là gì? Đổi màu như thế nào? Ứng dụng của quỳ tím ra. sao? Cùng Điện máy XANH tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!. 1Quỳ tím là gì? Ưu điểm của quỳ tím so với các chỉ thị PH khác. 3Quỳ tím đổi màu như thế nào?. 4Ứng dụng của quỳ tím. Dùng để phân biệt dung dịch hóa học. Đo độ PH bằng giấy quỳ tím Quỳ tím là cái tên quá quen thuộc trong hóa học, được dùng để đo độ pH ho
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 5, 2023 · Khi quỳ tím tác dụng với axit (VD: HCL, H2SO4,…) quỳ tím sẽ hóa đỏ. Khi quỳ tím tác dụng với bazơ (VD: NaOH, KOH,…) quỳ tím hóa sang màu xanh.Bị thiếu: nacl. | Phải bao gồm:nacl.1 thg 5, 2023 · Khi quỳ tím tác dụng với axit (VD: HCL, H2SO4,…) quỳ tím sẽ hóa đỏ. Khi quỳ tím tác dụng với bazơ (VD: NaOH, KOH,…) quỳ tím hóa sang màu xanh.Bị thiếu: nacl. | Phải bao gồm:nacl. ...

Top 9: 1. Dãy chất đều là muối : A. H2SO3 , HNO3 , HCl , H2SO4 B ... - Olm

Tác giả: olm.vn - Nhận 225 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Dãy chất đều là muối :A. H2SO3 , HNO3 , HCl , H2SO4B. Na2SO3 , CaCO3 , AlCl3 , MgSO4C. SO2 , Ca(OH)2 , FeCl3 , NaOHD. CO2 , MgO , Fe2O3 , Na2O2. Dãy các bazơ nào bị phân hủy bởi nhiệt?A. Fe(OH)3 , KOH , Zn(OH)2B. NaOH , KOH , Ba(OH)2C. Cu(OH)2 , Al(OH)3 ,. Mg(OH)2D. Ca(OH)2 , Fe(OH)2 , NaOH3. Dãy nào gồm các bazơ không tan?A. Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , KOHB. Ca(OH)2 , Cu(OH)2 , Ba(OH)2C. NaOH , KOH , Al(OH)3 D. Mg(OH)2 , Cu(OH)2 , Fe(OH)34. Dẫn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì có hiện tượng gì? A
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6. Trộn lẫn 200ml dung dịch NaOH 1M với 300ml dung dịch HCl 0,5M. Dung dịch sai phản ứng làm quỳ tím chuyển sang màu gì?6. Trộn lẫn 200ml dung dịch NaOH 1M với 300ml dung dịch HCl 0,5M. Dung dịch sai phản ứng làm quỳ tím chuyển sang màu gì? ...

Top 10: Có các dd NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm ...

Tác giả: olm.vn - Nhận 235 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất. cả Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! . 1. Chỉ dùng thêm thuốc thử là dung dịch phenolphtalein nhận biết 5 chất lỏng mất nhãn đựng H2O, dung dịch NaCl, dung dịch BaCl2, dung dịch NaHSO4, dung dịch NaOH. Viết phương trình hoá học nếu có.2. Chỉ dùng thêm thuốc thử là quỳ tím nhận biết 5
Khớp với kết quả tìm kiếm: B, Quỳ tím. Dùng quì tím nhận biết được dd naoh làm quì tím chuyển sang màu xanh, dd h2so4 làm quì tím chuyển sang màu đỏ. Sau đó cho dd h2so4 vừa nhận vào ...B, Quỳ tím. Dùng quì tím nhận biết được dd naoh làm quì tím chuyển sang màu xanh, dd h2so4 làm quì tím chuyển sang màu đỏ. Sau đó cho dd h2so4 vừa nhận vào ... ...