tiny pocket dr t là gì - Nghĩa của từ tiny pocket dr t

tiny pocket dr t có nghĩa là

"Không có những lời khuyên nóng bỏng. Chỉ Túi nhỏ Tiến sĩ T. Hahahahahahaha bùng nổ!"

Thí dụ

Túi nhỏ Dr T