sure, jan là gì - Nghĩa của từ sure, jan

sure, jan có nghĩa là

Một cụm từ đến từ chương trình truyền hình được gọi là The Brady Bunch, trong đó Jan nói với gia đình cô về bạn trai giả của cô George Glass và Marcia trả lời "Sure Jan"

Thí dụ

Marcia- "Thật buồn cười, tôi chưa bao giờ nghe nói về một George Glass tại SK ül của chúng tôi" Jan- "Đó là vì anh ấy là một sinh viên chuyển trường. Anh ấy đã đến vào tuần cuối cùng của trường. Anh ấy thực sự đẹp trai và nghĩ rằng tôi thực sự tuyệt vời." Marcia- "Chắc chắn Jan"

sure, jan có nghĩa là

"Chắc chắn, Jan" được sử dụng khi bạn có thể dễ dàng đọc một gia đình hoặc bạn bè cho kẻ nói dối bẩn thỉu. Bạn nói điều đó khi bạn rõ ràng biết họ đang nói dối nhưng bạn không muốn gọi họ ra trước mặt mọi người. Cụm từ có nguồn gốc từ một brady phần tiếp theo.

Thí dụ

Marcia- "Thật buồn cười, tôi chưa bao giờ nghe nói về một George Glass tại SK ül của chúng tôi" Jan- "Đó là vì anh ấy là một sinh viên chuyển trường. Anh ấy đã đến vào tuần cuối cùng của trường. Anh ấy thực sự đẹp trai và nghĩ rằng tôi thực sự tuyệt vời."

sure, jan có nghĩa là

Marcia- "Chắc chắn Jan" "Chắc chắn, Jan" được sử dụng khi bạn có thể dễ dàng đọc một gia đình hoặc bạn bè cho kẻ nói dối bẩn thỉu. Bạn nói điều đó khi bạn rõ ràng biết họ đang nói dối nhưng bạn không muốn gọi họ ra trước mặt mọi người. Cụm từ có nguồn gốc từ một brady phần tiếp theo. Marcia- "Thật buồn cười, tôi chưa bao giờ nghe nói về một George Glass tại Skül của chúng tôi"
Jan- "Đó là vì anh ấy là một sinh viên chuyển trường. Anh ấy đã đến vào tuần cuối cùng của trường. Anh ấy thực sự đẹp trai và nghĩ rằng tôi thực sự tuyệt vời."

Thí dụ

Marcia- "Thật buồn cười, tôi chưa bao giờ nghe nói về một George Glass tại SK ül của chúng tôi" Jan- "Đó là vì anh ấy là một sinh viên chuyển trường. Anh ấy đã đến vào tuần cuối cùng của trường. Anh ấy thực sự đẹp trai và nghĩ rằng tôi thực sự tuyệt vời." Marcia- "Chắc chắn Jan"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết sure, jan là gì - Nghĩa của từ sure, jan