So sánh căn17 căn26 1 và căn 99

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

Show

1, Chứng minh tứ giác BDHF là tứ giác nội tiếp

2, Chứng minh tứ giác BFEC là tứ giác nội tiếp

3, Tìm thêm các tứ giác nội tiếp

4, Chứng minh FC là phân giác của góc DFE

5, Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp Δ DEF

6, Lấy K đối xứng với H qua BC. Chứng minh K thuộc đường tròn tâm O

7, Chứng minh OA vuông góc với FE

8, Gọi Ià trung điểm của BC. Chứng minh AH = 2OI

thienlong_cuong

 • 4

câu 2 dễ như an cháo 1/căn 1 > 1/căn 100 1/căn 2 > 1/ căn 100 .............................. 1/căn 100 = 1/ căn 100 cộng các vế đẳng thức có : đặt A= 1/căn 1 + 1/ căn 2 + ... + 1/ căn 100 A=1/ căn 1 + 1/ căn 2 + ... + 1/ căn 100 > 1/căn 100 + 1/ căn 100 + ... + 1/ căn 100 ( 100 số hạng 1/ căn 100 ) \=> A > (1/căn 100) . 100= 10 hay A > 10 (đpcm )

căn 17 + căn 26 + 1 > căn 16 + căn 25 + 1 = 10 = căn 100 > căn 99 Vậy căn 17 + căn 26 + 1 > căn 99 (đpcm)

Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2010

thuygiang1892

 • 11

Bài 1: So sanh A = can225 tru 1phan can5 B = can196 tru 1phan can6

Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2014

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB

 1. Chứng minh rằng: ΔADC=ΔABE
 1. Chứng minh rằng: DIB^=60°
 1. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của CD và BE. Chứng minh rằng ΔAMN đều
 1. Chứng minh rằng IA+IB=ID
 1. Chứng minh rằng IA là tia phân giác của góc DIE.

*Lời giải :

Ta có : `\sqrt{17} > \sqrt{16} = 4`

Ta có : `\sqrt{26} > \sqrt{25} = 5`

`-> \sqrt{17} + \sqrt{26} + 1 > 4 + 5 + 1 = 10`

Ta thấy `10 = \sqrt{100}`

mà `\sqrt{99} < \sqrt{100}`

mà `\sqrt{17} + \sqrt{26} + 1 > \sqrt{100}`

`-> \sqrt{17} + \sqrt{26} + 1 > \sqrt{99}`

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) đường kính BC, dây cung AD vuông BC tại H,M là trung điểm OC , I là trung điểm AC . Đường thẳng vuông góc tại M cắt OI tại N, lấy S sao cho N là trung điểm OS gọi k là trung điểm HC , đường tròn đường kính ah cắt ak tại F lấy E sao cho B là trung điểm AE . Chứng minh : E, H, F thẳng hàng.

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) đường kính BC, dây cung AD vuông BC tại H,M là trung điểm OC , I là trung điểm AC . Đường thẳng vuông góc tại M cắt OI tại N, lấy S sao cho N là trung điểm OS gọi k là trung điểm HC , đường tròn đường kính ah cắt ak tại F lấy E sao cho B là trung điểm AE . Chứng minh : E, H, F thẳng hàng.

12/11/2022 | 0 Trả lời

 • Cho đường tròn (O;R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn o. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của O ( B và C là 2 điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh OA vuông góc BC và 4 điểm A,B,O,C cùng thuộc đường tròn C/m OA vuông góc BC và 4 điểm A,B,O,C cùng thuộc đường tròn Kẻ đường kính BD của o, AD cắt đường tròn o tại E. C/m OA//CD và AH.AO=AE.AD HC là phân giác của góc DHE

  em xong câu a,b rồi ạ giúp em câu c thui 13/11/2022 | 0 Trả lời
 • Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB > AC ). Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Đoạn thẳng BC cắt đường tròn (O) tại H. Gọi I là trung điểm AC. Chứng minh AH là đường cao tam giác ABC.

  Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB > AC ). Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Đoạn thẳng BC cắt đường tròn (O) tại H. Gọi I là trung điểm AC. a/ Chứng minh AH là đường cao tam giác ABC. b/ Chứng minh IO trung trực AB và IB tiếp tuyến của đường tròn (O). 15/11/2022 | 0 Trả lời
 • Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi I là trung điểm OA. Qua I vẽ dây cung MQ vuông góc OA. Kẻ dây MP vuông góc với MQ. CMR: Ba điểm P, O, Q thẳng hàng

  Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi I là trung điểm OA. Qua I vẽ dây cung MQ vuông góc OA. Kẻ dây MP vuông góc với MQ. a) CMR: Ba điểm P, O, Q thẳng hàng b) Tính số đo góc MBA c) Gọi H là giao của AP và MQ. Chứng minh rằng MH.MQ = MP^2 16/11/2022 | 0 Trả lời
 • Cho hàm số y=(m-1)x+m+2. Vẽ đồ thị hàm số khi m=2 tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểmA (2;-1)

  Cho hàm số y=(m-1)x+m+2 Vẽ đồ thị hàm số khi m=2 tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểmA (2;-1) 16/11/2022 | 0 Trả lời
 • Cho tam giác ABC có góc ABC =75 độ, góc ACB=45 độ và BC=2a. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB tại D và cắt AC tại E.

  b/ c/m tam giác ODE đều c/ C/m: BH.BE+CH.CD=4a^2 19/11/2022 | 0 Trả lời
 • Chứng minh hàm số y = 4x + 1 đồng biến

  giải chi tiết 21/11/2022 | 3 Trả lời
 • cho đường tròn tâm O có 2 đường kính MN và EF vuông góc với nhau tại O. Lấy K trên dây cung nhỏ MF. EK cắt MN tại Q. Chứng minh Q, O, K, F cùng thuộc 1 đường tròn.

  cho đường tròn tâm O có 2 đường kính MN và EF vuông góc với nhau tại O. Lấy K trên dây cung nhỏ MF. EK cắt MN tại Q chứng minh q,o,k,f cùng thuộc 1 đường tròn 21/11/2022 | 0 Trả lời
 • Cho hàm số bậc nhất y=ax 4 xác định hệ số góc a biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A (5;9)

  Cho hàm số bậc nhất y=ax 4 xác định hệ số góc a biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A (5;9) 06/12/2022 | 0 Trả lời
 • Toán Lớp 9

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH
 • Hãy viết hệ thức liên hệ giữa đường cao và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền
 • Tính AH biết BH = 4cm; HC = 9cm 08/12/2022 | 0 Trả lời
 • Cho tam giác ABC đường cao Bh và CK cắt nhau tại I vẽ đường tròn tâm O đường kính CI M là trung điểm của AB. chứng minh MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh CI

  Cho tam giác ABC đường cao Bh và CK cắt nhau tại I vẽ đường tròn tâm O đường kính CI M là trung điểm của AB. chứng minh MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh CI 11/12/2022 | 0 Trả lời
 • Có 1 câu tre có độ cao 5 mét (cây tre mọc thẳng đứng so với mặt đất). Sau một trận bão nó bị gãy, ngọn tre chạm mặt đất ở khoảng cách 3 mét so với gốc tre. Hãy tìm độ cao chỗ cây tre gãy

  Giải giúp mình bài này ạ.Mình cám ơn nhiều ạ 11/12/2022 | 0 Trả lời
 • Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. M là một điểm bất kì trên nửa đường tròn, kẻ MH vuông góc với AB, BM cắt Ax tại C. Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?

  Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. M là một điểm bất kì trên nửa đường tròn, kẻ MH vuông góc với AB, BM cắt Ax tại C. a)Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?Chứng minh: MA2=MB.MCChứng minh: MB.MC=AH.AB 22/12/2022 | 0 Trả lời
 • Chị Hoa Đào là công nhân của một công ty may mặc. Lương mỗi tháng và chị qua nhận được gồm 5 triệu đồng tiền lương cơ bản và thứ mấy hoàn thành một cái áo thì sẽ nhận thêm 20.000đ gói. X là số áo chị Hoa Đào hoàn thành trong một tháng, y là tiền lương của tháng đó. Hãy xác định công thức tính y theo x.

  Mọi người giải giúp em bài 9 ạ 25/12/2022 | 0 Trả lời
 • Cặp số M(-3; 10) có là nghiệm của phương trình 2x+y=4 không? Vì sao. Viết nghiệm tổng quát của phương trình.

  Cặp số M(-3; 10) có là nghiệm của phương trình 2x+y=4 không?Vì sao. Viết nghiệm tổng quát của phương trình 02/01/2023 | 0 Trả lời
 • Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120km. Do ô tô thứ nhất đi nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km/h , nên ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là 24 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

  Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 04/01/2023 | 0 Trả lời
 • Cho tam giác ABC có góc A > 90 độ. Đường tròn nội tiếp tam giác lần lượt tiếp xúc với AB, AC tại M,N. Lấy D, E lần lượt trên tia đối AB,AC sao cho BD=CE=BC. Gọi giao điểm của MN với BE, CD lần lượt lag P, Q. Chứng minh P, Q lần lượt là trung điểm BE,CD.

  Cho tam giác ABC có góc A > 90 độ. Đường tròn nội tiếp tam giác lần lượt tiếp xúc với AB,AC tại M,N. Lấy D,E lần lượt trên tia đối AB,AC sao cho BD=CE=BC. Gọi giao điểm của MN với BE,CD lần lượt lag P,Q. Chứng minh P,Q lần lượt là trung điểm BE,CD 09/01/2023 | 0 Trả lời
 • Cho ABC nhọn ( AB < AC ) nội tiếp đường tròn (0;R) Hai đường cao BM và CN cắt nhau tai H, AH cắt BC tai D. CMR: tứ giác ANHM nội tiếp và AH vuông góc BC tại D.

  Giải giúp mình bài này nhé! Cho ABC nhon ( AB < AC ) nội tiếp đường tròn (0;R) Hai đường cao BM và CN cắt nhau tai H, AH cắt BC tai D. a) CMR: tứ giác ANHM nội tiếp và AH vuông góc BC tại D. b) CMR AM .AC = AN. AB Nếu BC = 2MN chứng minh góc ACN = 30⁰ c) Kẻ đường kính BK của (O) CMR AH= KC d) CMR H,I,Q thẳng hàng biết AQ là đường kính của (O) I là trung điểm của BC 28/01/2023 | 0 Trả lời
 • Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N; P thuộc O) và cắt tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm.

  Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N; P thuộc O) và cắt tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm.
 • Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp
 • Tính độ dài đoạn thẳng MN biết MO = 10 cm
 • Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB. So sánh góc với góc MON và góc MHN
 • Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của hình tròn tâm O đã cho. 29/01/2023 | 0 Trả lời
 • Có 3 đội xây dựng cùng làm chung một công việc. Làm chung được 4 ngày thì đội III được điều động làm việc khác, 2 đội còn lại cùng làm thêm 12 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Biết rằng năng suất của đội I cao hơn năng suất của đội II; năng suất của đội III là trung bình cộng của năng suất đội I và năng suất đội II; và nếu mỗi đội làm một mình một phần ba công việc thì phải mất tất cả 37 ngày mới xong. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì bao nhiêu ngày xong công việc trên.

  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 31/01/2023 | 0 Trả lời
 • Cho AABC có BC = 12 cm, B=60, C=40. Tính độ dài đường cao AH

  Cho AABC có BC = 12 cm, B=60, C=40. a/ Tính độ dài đường cao AH ; b/Tính diện tích AABC. 01/02/2023 | 0 Trả lời
 • cho phép thử chọn ngẫu nhiên ra hai quyển sách có 3 quyển toán khác nhau kí hiệu là D,E,F và 2 quyển văn khác nhau kí hiệu M,N. Tìm tất cả kết quả thuận lợi cho biến cố có cả sách văn và sách toán.

  cho phép thử chọn ngẫu nhiên ra hai quyển sách có 3 quyển toán khác nhau kí hiệu là D,E,F và 2 quyển văn khác nhau kí hiệu M,N .Tìm tất cả xcacs kết quả thuận lợi cho các biến cố sau
 • có cả sách văn và sách toán
 • phải có sách toán 02/02/2023 | 0 Trả lời
 • xin mọi người giúp. Em đang cần gấp ạ. Chỉ giúp em câu 6 bài hình ạ

  Chỉ giúp em ạ
  So sánh căn17 căn26 1 và căn 99
  19/02/2023 | 0 Trả lời
 • Cho đường tròn tâm O và điểm S ở ngoài đường tròn . Từ S kẻ hai tiếp tuyến SA và SD và cát tuyến SBC tới đường tròn ( B ở giữa S và C ). a) Phân giác của góc BAC cắt dây cung BC ở M . Chứng minh SA = SM .

  Cho đường tròn tâm O và điểm S ở ngoài đường tròn . Từ S kẻ hai tiếp tuyến SA và SD và cát tuyến SBC tới đường tròn ( B ở giữa S và C ).
 • Phân giác của góc BAC cắt dây cung BC ở M . Chứng minh SA = SM .
 • AM cắt đường tròn ở E. Gọi G là giao điểm của OE và BS; F là giao điểm của AD với BC . Chứng minh SA^2 = SG . SF .
 • Biết SB = a ; Tính SF khi BC = 10/03/2023 | 0 Trả lời
 • Cho phương trình : x2 – 2mx + 2m - 1 = 0.Tìm m để phương trình có hai ngiệm x1;x2 thỏa mãn: (x1 2 - 2mx1 + 3)(x2 2 - 2mx2 -2) = 50