Sách toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152 năm 2024

Tài liệu Giải toán lớp 4 trang 152: Luyện tập chung, bao gồm cách giải và đáp án cho các bài tập trong sách giáo khoa. Giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức về dạng toán Tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó. Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài toán 4 trang 152, mời các bạn theo dõi, so sánh cách làm và bổ sung vào bài làm của mình.

\=> Tham Khảo Giải Toán Lớp 4 Tại Đây: Giải Toán Lớp 4

Hướng dẫn giải bài toán lớp 4 trang 152: Luyện tập chung (Bao gồm phương pháp giải)

1. Bài giải toán 4 trang 152: Luyện tập chung

Đề bài:

Sách toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152 năm 2024

Phương pháp giải:

- Bước 1: Sử dụng tỉ số của hai số để biểu diễn số lớn và số bé bằng một số phần nhất định

- Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau

- Bước 3. Tính giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau

- Bước 4. Xác định số bé và số lớn dựa trên hiệu số phần tương ứng

Kết quả:

Sách toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152 năm 2024

2. Bài giải toán lớp 4 trang 152: Luyện tập chung

Đề bài:

Hiệu của hai số là 738. Hãy tìm hai số đó, biết rằng khi số thứ nhất giảm đi 10 lần thì sẽ bằng số thứ hai.

Phương pháp giải:

- Bước 1: Dựa vào yêu cầu đề bài, khi số thứ nhất giảm 10 lần thì sẽ bằng số thứ hai, do đó tỉ số số thứ nhất và số thứ hai là 10/1

- Bước 2: Vẽ biểu đồ: Cho số thứ hai (số bé) là 1 phần, số thứ nhất (số lớn) sẽ có 10 phần tương ứng

- Bước 3: Tính giá trị của một phần bằng cách chia hiệu số phần bằng nhau cho số phần bằng nhau

- Bước 4: Tính giá trị của số thứ nhất và số thứ hai theo số phần bằng nhau tương ứng

Kết quả:

Số thứ nhất giảm đi 10 lần sẽ bằng số thứ hai, do đó số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai, nghĩa là số thứ hai chiếm 1/10 của số thứ nhất

Sách toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152 năm 2024

Theo biểu đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 10 - 1 = 9 (phần)

Số thứ hai là: 738 : 9 × 1 = 82

Số thứ nhất: 82 × 10 = 820

Kết quả: Số thứ nhất là 820; Số thứ hai là 82

3. Bài giải toán lớp 4: Luyện tập chung trang 152, bài 3 sách giáo khoa

Đề bài:

Có tổng cộng 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ, tổng trọng lượng là 220kg. Biết rằng mỗi túi gạo có cân nặng bằng nhau. Hỏi mỗi loại gạo có trọng lượng là bao nhiêu kilogram?

Phương pháp giải:

- Bước 1. Tính tổng số túi gạo nếp và gạo tẻ

- Bước 2: Tính trọng lượng của mỗi túi gạo

- Bước 3: Tính trọng lượng của gạo tẻ và gạo nếp tương ứng với số túi của mỗi loại gạo.

Kết quả:

Tổng số túi gạo nếp và gạo tẻ là: 10 + 12 = 22 (túi)

Số gạo trong mỗi túi nặng số ki-lô-gam là: 220 : 22 = 10 (kg)

Số lượng gạo nếp là: 10 × 10 = 100 (kg)

Số lượng gạo tẻ là: 10 × 12 = 120 (kg)

Kết quả: Số kg gạo nếp: 100 (kg), số kg gạo tẻ: 120 (Kg)

4. Bài giải toán lớp 4 từ sách luyện tập chung trang 152

Sách toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152 năm 2024

Phương pháp giải:

- Bước 1: Cho đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách là 3 phần. Theo điều kiện bài toán, đoạn đường từ hiệu sách đến trường An sẽ là 5 phần.

- Bước 2: Tính tổng số phần bằng nhau

- Bước 3: Tính giá trị của một phần

- Bước 4: Tính khoảng cách từ nhà An đến hiệu sách và từ hiệu sách đến trường An theo số phần tương ứng.

Kết quả:

Gọi đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách là 3 phần. Theo điều kiện bài toán, đoạn đường từ hiệu sách đến trường An sẽ là 5 phần.

Như vậy, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách có chiều dài là: 840 : 8 × 3 = 315 (m)

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường có chiều dài là: 840 – 315 = 525 (m)

Kết quả:

- Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách: 315m

- Đoạn đường từ hiệu sách đến trường An có chiều dài là 525m

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 152 luyện tập chung một cách ngắn gọn

Sách toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152 năm 2024
Sách toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152 năm 2024
Sách toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152 năm 2024

"""-- HẾT """"

Dưới đây là chi tiết về đáp số và phương pháp giải toán trang 152. Nếu các em học sinh chưa làm quen với cách sử dụng công thức tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số giữa hai số, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên hoặc bạn bè, hoặc tham khảo tài liệu về Giải toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung để hiểu cách giải và áp dụng trong quá trình làm bài tập của mình.

Thêm vào đó, các bạn học sinh có thể kiểm tra lại phần Giải toán lớp 4 trang 151 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 153 để nắm vững hơn kiến thức môn Toán lớp 4.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]