Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Câu hỏi: Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

3. Động vật nào sau đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?
a. Những con mèo

b. Con voi

c. Con ngựa

d. trâu

e. Chó

g. Con lợn


Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con, mỗi lứa nhiều con.

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

a. Mèo        b. Voi        c. Ngựa

d. Trâu       e. Chó        g. Lợn

1. Đặc điểm chung nhất để nhận dạng lớp thú?

A. Lông mao bao phủ cơ thể, đẻ con và nuôi con bằng sữa.

B. Lông vũ bao phủ cơ thể, đẻ con và nuôi con bằng sữa.

C. Lông vũ bao phủ cơ thể.

D. Lông mao bao phủ cơ thể.

2. Những loài động vật nào sau đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?

A. Chim, thú, bò sát.                               B. Thú, cá, lưỡng cư.      

C. Cá, lưỡng cư, bò sát.                D. Lưỡng cư, cá, chim.

Những câu hỏi liên quan

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

a. Mèo        b. Voi        c. Ngựa

d. Trâu       e. Chó        g. Lợn

Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con?

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con, mỗi lứa nhiều con.

Bài 70 Khoa học lớp 5: Ôn tập và kiểm tra cuối năm.  Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)…

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

+ Gián đẻ trứng vào tủ,

+ bướm đẻ trứng vào cây bắp cải,

+ ếch đẻ trứng dưới ao hồ,

+ muỗi đẻ trứng vào chum, vại đựng nước,

+ chim đẻ trứng vào tổ trên cành cây.

Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

a) Nhộng

b) Trứng

c) Sâu

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

a. Mèo                     b. Voi                    c. Ngựa

d. Trâu                     e. Chó                  g. Lợn

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Chọn g: Lợn

Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Tài nguyên thiên nhiên

Vị trí

1. Không khí

a) Dưới lòng đất

2. Các loại khoáng sản

b) Trên mặt đất

3. Sinh vật, đất trồng, nước

c) Bao quanh Trái Đất

Câu trả lời là: 1-c,               2-a,                 3-b

Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?

a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

Bạn hãy đưa ra ví dụ để bảo vệ ý kiến của mình

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Chọn ý kiến b)

Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5 thì đất ở đó sẽ bị xói mòn, bạc màu

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Khi rừng đầu nguồn bị phá hủy, không còn cây cối giữ nước. Nước thoát nhanh, gây nên lũ lụt

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? (Khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ồ nhiễm môi trường) ?

a) Năng lượng mặt trời.

b) Năng lượng gió.

c) Năng lượng nước chảy.

d) Năng lượng từ than đá, xăng, dấu, khí đốt,…

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Chọn d: Năng lượng từ than đá, xăng, dấu, khí đốt,…

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta

Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa

Các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta hiện nay là:

+ năng lượng mặt trời

+ năng lượng nước

+ năng lượng gió

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Loài vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa