Lãi suất ngân hàng Agribank 12 tháng là bao nhiêu?

Qua khảo sát, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động không đổi trong tháng 5. Theo đó, khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank sẽ nhận được lãi suất trong khoảng từ 4,9%/năm đến 7,2%/năm, áp dụng với các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 24 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, mức lãi suất 4,9%/năm tiếp tục được áp dụng cho các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm với kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Agribank ở chung mức 5,4%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được ấn định lãi suất huy động vốn là 5,8%/năm.

Hiện tại, mức lãi suất ngân hàng ưu đãi nhất áp dụng cho khách hàng cá nhân là 7,2%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 24 tháng. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được ngân hàng Agribank triển khai tại thời điểm khảo sát.

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán vẫn được duy trì lãi suất ở mức thấp chỉ 0,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank 12 tháng là bao nhiêu?
Lãi suất ngân hàng Agribank 12 tháng là bao nhiêu?
Lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank tháng 5/2023

Quảng cáo

 

Theo ghi nhận, biểu lãi suất huy động áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp trong tháng này tiếp tục được giữ nguyên trong khoảng từ 4,6%/năm đến 6%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Hiện tại, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được niêm yết lãi suất không đổi ở mức 4,6%/năm. Kế tiếp, 5,1%/năm là mức lãi suất huy động được áp dụng chung cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng. 

Khách hàng doanh nghiệp chọn gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 5,5%/năm. Tại những kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 24 tháng, ngân hàng Agribank duy trì mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi nhất là 6%/năm. 

Trong tháng này, khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận được lãi suất ở mức 0,3%/năm. Đây tiếp tục là mức lãi suất thấp nhất được áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán. 

Bước sang tháng 6, ngân hàng Agribank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, 6,8%/năm là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Theo khảo sát ngày 2/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại nhiều kỳ hạn.

Sau điều chỉnh, khung lãi suất mới dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn 1 - 24 tháng trong khoảng 4,1 - 6,8%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Biểu lãi suất này được điều chỉnh giảm 0,3 - 0,8 điểm % sao với tháng 5.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)
Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền tại các khoản tiền gửi với kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 4,1%/năm, giảm 0,8 điểm % so với tháng trước. Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng Agribank là 4,6%/năm được triển khai cho khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 3 - 5 tháng, sau khi giảm 0,8 điểm %.

Các kỳ hạn gửi 6 - 11 tháng được niêm yết mức lãi suất là 5,5%/năm, giảm 0,3 điểm %. Cùng lúc, mức lãi suất là 6,8%/năm đang được áp dụng tại kỳ hạn 12, giảm 0,4 điểm %. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng cao nhất được niêm yết trong các kỳ hạn.

Sau khi giảm 0,6 điểm %, khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 13 - 24 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi là 6,6%/năm.

Đồng thời, khi gửi tiền không kỳ hạn hoặc dùng tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 0,3%/năm.

Kỳ hạn
VND
Không kỳ hạn
0,3
1 Tháng
4,1
2 Tháng
4,1
3 Tháng
4,6
4 Tháng
4,6
5 Tháng
4,6
6 Tháng
5,5
7 Tháng
5,5
8 Tháng
5,5
9 Tháng
5,5
10 Tháng
5,5
11 Tháng
5,5
12 Tháng
6,8
13 Tháng
6,6
15 Tháng
6,6
18 Tháng
6,6
24 Tháng
6,6
Tiền gửi thanh toán
0,3
Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Theo khảo sát, lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm 0,3 - 0,8 điểm % so với tháng trước.

Cụ thể, 3,8%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 2 tháng, giảm 0,8 điểm % so với tháng 5. Lãi suất tiền gửi áp dụng cho các kỳ hạn 3 - 5 tháng giảm 0,8 điểm % về mức 4,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng ở mức là 5,2%/năm, giảm 0,3 điểm %. Mức lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền với kỳ hạn từ 12 - 24 tháng về mức 5,75%/năm sau khi giảm 0,3 điểm %.

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán sẽ được niêm yết lãi suất thấp được niêm yết ở mức 0,3%/năm, không đổi so với lần phát hành gần nhất.

Kỳ hạn
VND
Không kỳ hạn
0,3
1 Tháng
3,8
2 Tháng
3,8
3 Tháng
4,3
4 Tháng
4,3
5 Tháng
4,3
6 Tháng
5,2
7 Tháng
5,2
8 Tháng
5,2
9 Tháng
5,2
10 Tháng
5,2
11 Tháng
5,2
12 Tháng
5,7
13 Tháng
5,7
15 Tháng
5,7
18 Tháng
5,7
24 Tháng
5,7
Tiền gửi thanh toán
0,3
Nguồn: Agribank

Lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Cập nhật lãi suất tiền gửi tiết kiệm, lãi suất cho vay, thay đổi lãi suất ngân hàng Agribank hàng tháng.

Giới thiệu ngân hàng Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được thành lập theo Nghị định số 53-HĐBT vào ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Trải qua một thời kỳ phát triển mạnh mẽ, ngân hàng đã nhiều lần thay đổi tên gọi gắn liền với những sứ mệnh khác nhau.

Vai trò của ngân hàng Agribank

Trong suốt hơn 33 năm xây dựng và phát triển, ngân hàng Agribank luôn khẳng định được vị thế cũng như vai trò quan trọng của mình khi là một trong những Ngân hàng Thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Agribank luôn đi đầu và thực hiện các chính sách tiền tệ, góp phần làm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát tốt hơn.

Đồng thời, Agribank cũng hỗ trợ tăng trưởng và luôn đồng hành với sự phát triển không ngừng nghỉ của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Rất nhiều những đóng góp tích cực đã được thực hiện nhằm thúc đẩy tốt hơn quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

Quá trình xây dựng và phát triển

Thời kỳ đầu khi mới thành lập với xuất phát điểm còn khá thấp. Tổng tài sản lúc bấy giờ còn chưa đến 1.500 tỷ đồng với tổng nguồn vốn là 1.056 tỷ đồng. Trong đó, số vốn huy động đã chiếm đến 42% và 58% vốn còn lại là vay từ Ngân hàng Nhà nước. Tổng dư nợ đạt 1.126 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì trên 10%. Khách hàng lúc đó chủ yếu là các doanh nghiệp quốc doanh và những hợp tác xã làm ăn thua lỗ, sáp nhập, giải thể hoặc tự tan rã,...

Sau hơn 33 năm xây dựng và phát triển mạnh mẽ, cho đến thời điểm hiện tại, Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu tại Việt Nam trên mọi phương diện khác nhau. Đây đồng thời cũng là Ngân hàng Thương mại duy nhất mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hiện, Agribank có gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch ở trên khắp các vùng miền và cũng là ngân hàng thương mại duy nhất hoạt động tại 9/13 huyện đảo. Toàn hệ thống có gần 40.000 công nhân viên chức đang làm việc.

Tính đến cuối năm 2021, Agribank có tổng tài sản lên đến 1,68 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đã đạt trên mức 1,58 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế vào lúc này trên mức 1,31 triệu tỷ đồng. Trong số đó, có gần 70% dư nợ cho vay được sử dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây cũng là ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam Nông” Việt Nam.

Các gói gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank

Một vài gói sản phẩm tiền gửi tiết kiệm hiện có tại ngân hàng Agribank như:

Tiết kiệm có kỳ hạn

Đây là dịch vụ gửi tiết kiệm Agribank của khách hàng khi gửi tại ngân hàng đăng ký kỳ hạn và thời gian trả lãi ngay từ khi đến gửi tại ngân hàng. Đối với hình thức tiền gửi có kỳ hạn, cá nhân có thể gửi tiền bằng tiền Việt Nam đồng (VND), tiền Đô La Mỹ (USD), và đồng Euro (EUR).

Khi khách hàng chọn gửi tiền tiết kiệm Agribank với hình thức tiết kiệm có kỳ hạn theo tháng sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Miễn phí mở tài khoản.

- Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.

- Đa dạng kỳ hạn gửi tiền và hình thức lĩnh lãi: trả lãi trước/ sau toàn bộ hoặc theo định kỳ phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- Xác nhận số dư để chứng minh tài chính cho mục đích cá nhân; sử dụng số dư để cầm cố vay vốn.

- Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.

- Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi.

- Bảo mật thông tin khách hàng và tài khoản.

- Được tham gia dự thưởng theo chương trình dự thưởng của Agribank.

- Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước, trả lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc bội số của 3 tháng do khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi

Với gói tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi của Agribank thì khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất tự động điều chỉnh theo chu kỳ hàng tháng của lãi suất thị trường. Như vậy, khách hàng có thể yên tâm gửi các loại tiền: VND, USD, EUR vào ngân hàng khi có biến động về lãi.

Khách hàng có thể giao dịch gửi tiền tiết kiệm trực tiếp với kỳ hạn 06 tháng, 12 tháng, 24 tháng tại các trụ sở chi nhánh ngân hàng hoặc giao dịch online. Với sản phẩm này khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Miễn phí mở tài khoản.

- Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.

- Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường và được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất theo quy định từng thời kỳ.

- Đa dạng kỳ hạn gửi tiền.

- Xác nhận số dư để chứng minh tài chính cho mục đích cá nhân; sử dụng số dư để cầm cố vay vốn.

- Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.

- Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi.

- Bảo mật thông tin khách hàng và tài khoản.

- Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.

Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ

Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ là hình thức gửi tiền tích lũy, theo đó định kỳ hàng tháng khách hàng gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm Agribank (số tiền này là cố định) trong một thời hạn nhất định để hưởng lãi. Các loại tiền gửi được áp dụng như: VND, USD, EUR.

Hình thức gửi tiết kiệm theo tháng này khá được ưa chuộng, bạn có thể chọn các kỳ hạn từ 6, 12, 18, 24, 36, 60 tháng. Bên cạnh đó sản phẩm này còn có nhiều tiện ích như:

- Miễn phí mở tài khoản.

- Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.

- Đa dạng kỳ hạn gửi tiền và hình thức tích lũy tiền theo định kỳ hàng tháng (Trực tiếp tại quầy; Chuyển khoản qua Mobile banking, Internet banking, ATM/CDM; Ủy quyền cho Agribank tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán).

- Xác nhận số dư để chứng minh khả năng tài chính.

- Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi.

- Bảo mật thông tin khách hàng và tài khoản.

- Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.

Tiết kiệm an sinh

Để nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngân hàng Agribank đã triển khai gói dịch vụ tiết kiệm gửi góp hay còn gọi là tiết kiệm an sinh là sản phẩm tiết kiệm tích lũy tiền cho những kế hoạch tương lai.

Tiết kiệm an sinh của Agribank là loại hình tiết kiệm theo hình thức gửi góp, tức khách hàng có thể chủ động gửi tiền vào tài khoản khi có tiền mà không cần theo một định kỳ nào với số tiền gửi của mỗi lần cũng không cố định.

- Miễn phí mở tài khoản.

- Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.

- Chủ động tích lũy tiền không giới hạn số lần tích lũy và số tiền tích lũy với đa dạng hình thức (Trực tiếp tại quầy; Chuyển khoản qua Mobile banking, Internet banking, ATM/CDM; Ủy quyền cho Agribank tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán).

- Lãi suất áp dụng được điều chỉnh tăng/giảm ngay khi thị trường có thay đổi lãi suất.

- Xác nhận số dư để chứng minh khả năng tài chính.

- Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi.

- Bảo mật thông tin khách hàng và tài khoản.

- Trả lãi: Một lần vào cuối kỳ. Trường hợp đến hạn khách hàng chưa rút vốn, ngân hàng trả lãi không kỳ hạn cho toàn bộ số dư tiền gửi từ thời điểm đến hạn đến khi khách hàng tất toán tài khoản.

- Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.

Tiết kiệm học đường

Tiết kiệm học đường là một hình thức tiết kiệm gửi góp hướng tới mục tiêu tích lũy dài hạn phục vụ cho nhu cầu học tập trong tương lai. Khách hàng tiết kiệm một số tiền cố định vào tài khoản theo định kỳ để có được số tiền lớn hơn khi đáo hạn. Hình thức này chỉ áp dụng với loại tiền gửi: VND, USD.

Theo đó khách hàng sẽ gửi một số tiền cố định vào tài khoản theo kỳ hạn 01 đến 18 năm để có một số tiền lớn hơn khi đáo hạn. Tiện ích sản phẩm:

- Gửi tiền hàng tháng với đa dạng hình thức (Trực tiếp tại quầy; Chuyển khoản qua Mobile banking, Internet banking, ATM/CDM; Ủy quyền cho Agribank tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán).