Đó là Trăng tròn hay Trăng non vào tháng 2 năm 2023?

Mặt trăng ở phía sau Trái đất so với Mặt trời và mặt của nó được chiếu sáng đầy đủ. Nó xảy ra khoảng một lần một tháng hoặc trung bình 29. 53 ngày

Trong năm 2023 này sẽ có 13 lần trăng tròn với một lần trăng tròn mỗi tháng trừ một và ba lần trăng tròn mỗi mùa

Ngày trăng tròn năm 2023

Trang web fullmoonology. com cung cấp các ngày chính xác mà chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trăng trong tất cả sự huy hoàng của nó, để những người thích nhìn bầu trời sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào

Ngày 6 tháng 1 năm 2023 (Trăng sói tròn)

Trăng tròn tháng 1 năm 2023, còn được gọi là Trăng sói tròn, sẽ xuất hiện vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 lúc 6 giờ. 08 p. m. EST hoặc 11. 08 p. m. UTC. Đây sẽ là trăng tròn đầu tiên của mùa đông 2022-2023

Rằm tháng Giêng sẽ là trăng tròn ở cung Cự Giải

Ngày 5 tháng 2 năm 2023 (Trăng tuyết tròn)

Vào tháng 2, Trăng Tròn còn được gọi là Trăng Tuyết Tròn và sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 2 lúc 1. 29 giờ. m. EST hoặc 6. 29 giờ. m. UTC. Đây sẽ là lần trăng tròn thứ hai của mùa đông 2022-2023. Trăng tròn tháng Hai sẽ là trăng tròn ở Leo

Ngày 7 tháng 3 năm 2023 (Trăng tròn)

Vào tháng 3, Trăng tròn sẽ còn được gọi là Trăng tròn và sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 lúc 7. 40 một. m. EST hoặc 12. 40 giờ. m. UTC. Đó sẽ là trăng tròn ở Xử Nữ

Trong khi xuân phân sẽ vào ngày 20 tháng 3 lúc 5. 25 giờ chiều. m. EDT hoặc 10. 25 giờ chiều. m. UTC, vài tuần sau trăng tròn tháng ba

Ngày 6 tháng 4 năm 2023 (Trăng tròn hồng)

Vào tháng 4, Trăng tròn sẽ còn được gọi là Trăng tròn màu hồng, nó sẽ diễn ra vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 4 lúc 12. 34 một. m. EDT hoặc 5. 34 một. m. UTC. Đây sẽ là Trăng tròn đầu tiên của mùa xuân 2023. Trăng tròn tháng này sẽ là trăng tròn ở Thiên Bình

Ngày 5 tháng 5 năm 2023 (Trăng tròn Hoa)

Nó còn được gọi là Trăng Tròn Hoa và sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 lúc 1. 34 giờ trước. m. EDT hoặc 6. 34 giờ trước. m. UTC. Trăng tròn tháng 5 sẽ là trăng tròn ở Bọ Cạp

Ngoài ra, sẽ có nguyệt thực nửa tối vào tháng này cùng lúc với Trăng tròn, về mặt kỹ thuật là 9 phút trước đỉnh điểm của Trăng tròn

Ngày 3 tháng 6 năm 2023 (Rằm dâu)

Trăng tròn sẽ còn được gọi là Full Strawberry Moon và sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6 lúc 11. 42p. m. EDT hoặc ngày 4 tháng 6 năm 2023 lúc 4. 42 một. m. UTC. Trăng tròn tháng 6 sẽ là trăng tròn ở cung Nhân Mã

Hạ chí theo lịch là ngày 21 tháng 6 năm 2023 lúc 10. 58 một. m. EDT hoặc 3. 58 tr. m. UTC

Ngày 3 tháng 7 năm 2023 (Trăng tròn)

Vào tháng 7, trăng tròn sẽ được gọi là Full Buck Moon và sẽ diễn ra vào Thứ Hai, ngày 3 tháng 7 năm 2023 lúc 7. 39 một. m. EDT hoặc 12. 39 tr. m. UTC. Đây sẽ là ngày đầu tiên của mùa hè năm 2023 và sẽ là trăng tròn ở Ma Kết

Ngày 1 tháng 8 năm 2023 (Trăng tròn cá tầm - Siêu trăng)

Vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 8, hiện tượng thiên văn còn được gọi là Trăng tròn cá tầm sẽ xảy ra vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023 lúc 2. 31 giờ chiều. m. EDT hoặc 7. 31 giờ chiều. m. UTC

Nó sẽ là một trong hai siêu trăng vào năm 2023 và Trăng tròn ở cung Bảo Bình

Ngày 30 tháng 8 năm 2023 (Trăng tròn xanh)

Sẽ có Trăng Tròn Xanh vào Thứ Tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023 lúc 9. 35p. m. EDT hoặc ngày 31 tháng 8 năm 2023 lúc 2. 35 một. m. UTC. Đây sẽ là siêu trăng thứ hai trong hai siêu trăng vào năm 2023 và sẽ là trăng tròn ở cung Song Ngư

Mặt trăng này được gọi là trăng tròn xanh vì đây là lần trăng tròn thứ hai trong một tháng dương lịch. Cũng có thể gọi là siêu trăng xanh vì lần trăng tròn thứ hai của tháng 8 cũng sẽ là siêu trăng

Ngày 29 tháng 9 năm 2023 (Trăng tròn thu hoạch)

Vào tháng 9, trăng tròn còn được gọi là Full Harvest Moon và sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023 lúc 5. 57 AM EDT hoặc 10. 57 AM UTC. Trăng tròn tháng 9 sẽ là trăng tròn ở cung Bạch Dương

Ngoài ra, sẽ có nguyệt thực nửa tối cùng lúc với Trăng tròn, về mặt kỹ thuật là 10 phút trước khi đạt cực điểm của Trăng tròn

Thu phân theo lịch là ngày 23 tháng 9 năm 2023 lúc 2. 50 một. m. EDT hoặc 7. 50 một. m. UTC. Vì trăng tròn tháng 9 sẽ gần với thu phân hơn trăng tròn tháng 10, nên nó sẽ được gọi là trăng tròn thu hoạch, trang web lưu ý

Ngày 28 tháng 10 năm 2023 (Trăng tròn của Thợ săn)

Vào tháng 10, hiện tượng này còn được gọi là Full Hunter's Moon, nó sẽ qua vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023 lúc 4. 24 giờ. m. EDT hoặc 9. 24 giờ. m. UTC. Trăng tròn tháng 10 sẽ là trăng tròn ở Kim Ngưu

Ngày 27 tháng 11 năm 2023 (Trăng tròn hải ly)

Ngày 27 tháng 11 sẽ là Mặt trăng còn được gọi là Trăng tròn hải ly, nó sẽ được nhìn thấy vào lúc 4. 16 một. m. EST hoặc 9. 16 một. m. UTC. Trăng tròn tháng 11 sẽ là Trăng tròn ở cung Song Tử

Ngày 26 tháng 12 năm 2023 (Trăng tròn lạnh)

Trăng lạnh còn được gọi là Full Cold Moon sẽ xảy ra vào Thứ Ba, ngày 26 tháng 12 lúc 7. 33 giờ trước. m. EST hoặc ngày 27 tháng 12 năm 2023 lúc 12. 33 một. m. UTC. Đây sẽ là trăng tròn đầu tiên của mùa đông 2023-2024 với tư cách là trăng tròn đầu tiên sau ngày đông chí. Và đó sẽ là trăng tròn trong Cự Giải

Trong khi đông chí theo lịch là ngày 21 tháng 12 năm 2023 lúc 10. 28 giờ trước. m. EST hoặc ngày 22 tháng 12 năm 2023 lúc 3. 28 một. m. UTC

Giai đoạn mặt trăng cho tháng 2 năm 2023 là gì?

Trăng tròn . ngày 5 tháng 2 năm 1. 30 tr. M. Quý trước. 13/02/11. 03 A. M. Trăng non. 20 tháng 2 năm 2. 09 Một. M. Quý đầu tiên. 27/02/3. 06 Một. M.

Ngày trăng tròn cho năm 2023 là gì?

Lịch trăng tròn năm 2023 .
6 Tháng Giêng, 2023 (6. 08 giờ tối). sói Trăng. .
5 Tháng Hai, 2023 (1. 29h) Trăng tuyết. .
7 Tháng Ba, 2023 (7. 40 giờ sáng) Trăng sâu. .
6 Tháng Tư, 2023 (12. 34 giờ sáng) Trăng hồng. .
5 Tháng Năm, 2023 (1. 34PM) Trăng Hoa. .
3 Tháng Sáu, 2023 (11. 42PM) Trăng Dâu. .
ngày 3 tháng 7 năm 2023 (7. 39 giờ sáng) Mặt trăng Buck. .
Ngày 1 tháng 8 năm 2023 (2. 32PM) Cá Tầm Trăng

Tháng 2 có 2 lần trăng tròn không?

Mặt trăng xanh . 5 ngày giữa các lần trăng tròn, việc hai lần trăng tròn "lấp" vào tháng 30 hoặc 31 ngày là điều bất thường (và không thể lắp vào tháng 28 hoặc 29 ngày nên tháng 2 không bao giờ . ).

Có trăng tròn vào ngày 20 tháng 2 năm 2023 không?