bov là gì - Nghĩa của từ bov

bov có nghĩa là

Thiết bị giảm áp lực từ bộ tăng áp khi bướm ga được đóng lại. Được thiết kế vào năm 1960 cho các phương tiện tăng áp của nhà máy. Thổi tắt van

Thí dụ

Hầu hết các động cơ bộ sạc turbo đều yêu cầu BOV để Remimate Máy ​​nén

bov có nghĩa là

1. Khi một người không quan tâm những gì đang được nói
2. Khi một người không quan tâm trong hành động nào đang diễn ra.
3. Khi một người được cho thái độ và họ thực sự không quan tâm.

Thí dụ

Hầu hết các động cơ bộ sạc turbo đều yêu cầu BOV để Remimate Máy ​​nén 1. Khi một người không quan tâm những gì đang được nói
2. Khi một người không quan tâm trong hành động nào đang diễn ra.
3. Khi một người được cho thái độ và họ thực sự không quan tâm. 1

bov có nghĩa là

2. Người số 1 "Bạn có nghe thấy Tiffany vừa bị gãy cổ không?"
Người số 2 "Vâng Tiffany's A Ho, Bov về cô ấy

Thí dụ

Hầu hết các động cơ bộ sạc turbo đều yêu cầu BOV để Remimate Máy ​​nén

bov có nghĩa là

1. Khi một người không quan tâm những gì đang được nói

Thí dụ

Hầu hết các động cơ bộ sạc turbo đều yêu cầu BOV để Remimate Máy ​​nén 1. Khi một người không quan tâm những gì đang được nói

bov có nghĩa là

2. Khi một người không quan tâm trong hành động nào đang diễn ra.

Thí dụ

3. Khi một người được cho thái độ và họ thực sự không quan tâm.

bov có nghĩa là

1

Thí dụ

2. Người số 1 "Bạn có nghe thấy Tiffany vừa bị gãy cổ không?"
Người số 2 "Vâng Tiffany's A Ho, Bov về cô ấy
3 Gwyneth: "OMG, tôi đã nói cho bạn biết làm thế nào emoxcore bạn trông hôm nay?

bov có nghĩa là

Anne: "Ye Bov"

Thí dụ

là viết tắt của 'thổi tắt van'

bov có nghĩa là

Được sử dụng để giải phóng áp lực trong bộ điều khiển đường ống của những chiếc xe tăng áp, do đó áp suất không quay trở lại dọc theo đường ống khiến Ur turbo rung whoa! .. tiếng ồn từ hậu mãi BOV của bạn rất ồn ào !! Khi bạn không thể làm phiền khi làm điều gì đó bạn có bov. nó được đánh giá trong số 100, nếu bạn đạt 100 bạn đã chết (có berf)

Thí dụ

OoooohBOV của tôi!

bov có nghĩa là

ahhhhhhh người đàn ông nhìn vào ure fukin bov

Thí dụ

"Tôi không BOVVED", "BOVVED"

bov có nghĩa là

Tôi không làm phiền, có nghĩa là, Tôi cũng không bận tâm.

Thí dụ

Trở lại của Thung lũng, một khu phố ở Pacifica, CA

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết bov là gì - Nghĩa của từ bov